Warning: Missing argument 1 for custom::objid_to_id() in /web/site/ved2.odessa.gov.ua/http/classes/modules/custom.php on line 44 Call Stack: 0.0001 645808 1. {main}() /web/site/ved2.odessa.gov.ua/http/index.php:0 0.0005 760832 2. require('/web/site/ved2.odessa.gov.ua/http/libs/root-src/index.php') /web/site/ved2.odessa.gov.ua/http/index.php:8 0.3127 13511248 3. umiTemplaterXSLT->parse(array(15), string(87)) /web/site/ved2.odessa.gov.ua/http/libs/root-src/index.php:149 0.5184 14681344 4. XSLTProcessor->transformToXml(class DOMDocument) /web/site/ved2.odessa.gov.ua/http/classes/system/subsystems/umiTemplaters/types/umiTemplaterXSLT.php:50 1.0675 19821376 5. udataStream->stream_open(string(27), string(2), long, null) /web/site/ved2.odessa.gov.ua/http/classes/system/subsystems/streams/udata/udataStream.php:0 1.0676 19823888 6. udataStream->executeMacros(array(3)) /web/site/ved2.odessa.gov.ua/http/classes/system/subsystems/streams/udata/udataStream.php:16 1.0677 19824744 7. call_user_func_array(array(2), array(0)) /web/site/ved2.odessa.gov.ua/http/classes/system/subsystems/streams/udata/udataStream.php:99 1.0677 19825112 8. custom->objid_to_id(???) /web/site/ved2.odessa.gov.ua/http/classes/system/subsystems/streams/udata/udataStream.php:0 Notice: Undefined variable: objID in /web/site/ved2.odessa.gov.ua/http/classes/modules/custom.php on line 45 Call Stack: 0.0001 645808 1. {main}() /web/site/ved2.odessa.gov.ua/http/index.php:0 0.0005 760832 2. require('/web/site/ved2.odessa.gov.ua/http/libs/root-src/index.php') /web/site/ved2.odessa.gov.ua/http/index.php:8 0.3127 13511248 3. umiTemplaterXSLT->parse(array(15), string(87)) /web/site/ved2.odessa.gov.ua/http/libs/root-src/index.php:149 0.5184 14681344 4. XSLTProcessor->transformToXml(class DOMDocument) /web/site/ved2.odessa.gov.ua/http/classes/system/subsystems/umiTemplaters/types/umiTemplaterXSLT.php:50 1.0675 19821376 5. udataStream->stream_open(string(27), string(2), long, null) /web/site/ved2.odessa.gov.ua/http/classes/system/subsystems/streams/udata/udataStream.php:0 1.0676 19823888 6. udataStream->executeMacros(array(3)) /web/site/ved2.odessa.gov.ua/http/classes/system/subsystems/streams/udata/udataStream.php:16 1.0677 19824744 7. call_user_func_array(array(2), array(0)) /web/site/ved2.odessa.gov.ua/http/classes/system/subsystems/streams/udata/udataStream.php:99 1.0677 19825112 8. custom->objid_to_id(???) /web/site/ved2.odessa.gov.ua/http/classes/system/subsystems/streams/udata/udataStream.php:0 Звіт про використання доходів неприбуткової організації: особливості подання та заповнення у разі порушення вимог до неприбуткової організації

Звіт про використання доходів неприбуткової організації: особливості подання та заповнення у разі порушення вимог до неприбуткової організації

У разі порушення вимог, визначених у п. 133.4 статті 133 Податкового кодексу України, неприбуткова організація зобов'язана подати Звіт про використання доходів неприбуткової організації у термін 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного місяця.

 Звіт складається за період з початку року (або з початку визнання організації неприбутковою, якщо таке визнання відбулось пізніше) по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення.

Відповідно, для неприбуткових організацій - порушників у рядках 2 та 3 заголовної частини Звіту передбачено відмітку про такий особливий звітний період "Місяць", який зазначається при поданні Звіту за період з початку року по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення.

У Звіті зазначається сума самостійно нарахованого податкового зобов'язання з податку на прибуток, яка розраховується за ставкою 18% від суми коштів, витрачених не за цільовим призначенням, та/або суми доходу або її частини, що були розподілені серед засновників, членів неприбуткової організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб, та відображається у рядку 6 частини II Звіту.

Слід зауважити, що у разі допущення зазначених порушень неприбуткова організація виключається контролюючим органом з Реєстру і стає платником податку на прибуток на загальних підставах з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення.

Надалі, за період з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення, до 31 грудня звітного року неприбуткова організація зобов'язана щоквартально подавати до органів фіскальної служби квартальну фінансову звітність і податкову декларацію з податку на прибуток підприємств (з наростаючим підсумком) протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного  кварталу  та сплачувати податок протягом 10 календарних днів.

З наступного звітного року така неприбуткова організація подає фінансову звітність і податкову декларацію з податку на прибуток підприємств та сплачує податок у порядку, встановленому для платників податку на прибуток.

Більш детально з роз’ясненням щодо заповнення та подання звіту про використання доходів неприбуткової організації можна ознайомитись у листі ДФС України від 17.10.2016р. № 33649/7/99-99-15-02-01-17 «Щодо звітування неприбуткових установ та організацій».

Про зовнішньоекономічну діяльність
Експортні пропозиції:
Статистика