Інформація про здійснення державної регуляторної політики Татарбунарською районною державною адміністрацією у 2014 році

Інформація про здійснення державної регуляторної політики Татарбунарською районною державною адміністрацією у 2014 році

 

Вимоги Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» знаходяться на постійному контролі в райдержадміністрації.

Відповідно до вимог ст.7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» відділом економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації підготовлено План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Татарбунарської районної державної адміністрації на 2014 рік (нова редакція, з внесеними доповненнями), який затверджено виконуючим обов’язки голови райдержадміністрації 21 березня 2014 року та розміщено на офіційному сайті Татарбунарської райдержадміністрації.

Станом на 01.01.2015 року в Татарбунарській райдержадміністрації зареєстровано 9 нормативних актів, які мають ознаки регуляторних актів, а саме:

- розпорядження голови райдержадміністрації від 08.12.2000р. №265/А-2000 «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення Татарбунарського району»;

- розпорядження голови райдержадміністрації від 24.11.2004р. №533/А-2004 «Про підвищення мобілізаційної готовності Татарбунарського району до поставки техніки національної економіки до Збройних сил України»;

- розпорядження голови райдержадміністрації від 01.04.2005р. №119/А-2005 «Про заходи щодо врегулювання бюджетної заборгованості установ, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів»;

- розпорядження голови райдержадміністрації від 08.04.2005р. №123/А-2005 «Про передачу в оренду земельних ділянок»;

- розпорядження в.о. голови райдержадміністрації від 11.12.2006 р. №437/А-2006 «Про встановлення розміру плати за користування даними реєстру документів дозвільного характеру»;

- розпорядження в.о. голови райдержадміністрації від 11.12.2006р. №439/А-2006 «Про затвердження Положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності»;

- розпорядження в.о. голови райдержадміністрації від 23.04.2014р. №106/А-2014 «Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функції робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району»;

- розпорядження в.о. голови райдержадміністрації від 02.10.2014р. №290/А-2014 «Про затвердження Положення про центр надання адміністративних послуг при Татарбунарській районній державній адміністрації Одеської області»;

- розпорядження в.о. голови райдержадміністрації від 22.10.2014р. №305/А-2014 «Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг при Татарбунарській районній державній адміністрації Одеської області».

Протягом  2014 року Татарбунарською райдержадміністрацією прийнято три регуляторні акти, а саме розпорядження виконуючого обов’язки голови Татарбунарської районної державної адміністрації:

- від 23 квітня 2014 року №106/А-2014 «Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функції робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району»;

         - від 02.10.2014 р. №290/А-2014 «Про затвердження Положення про центр надання адміністративних послуг при Татарбунарській районній державній адміністрації Одеської області»;

         - від 22.10.2014 р. №305/А-2014 «Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг при Татарбунарській районній державній адміністрації Одеської області».

         Згідно ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» в травні 2014 року здійснено базове відстеження розпорядження виконуючого обов’язки голови Татарбунарської районної державної адміністрації від 23 квітня 2014 року №106/А-2014 «Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функції робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району». Звіт про результати відстеження даного розпорядження розміщено на офіційному сайті Татарбунарської райдержадміністрації в розділі «Регуляторна політика».

 

12 грудня 2014 року до Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва надіслано на погодження проект розпорядження виконуючого обов’язки голови Татарбунарської райдержадміністрації «Про затвердження Положення про порядок визначення та відшкодування збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам на території Татарбунарського району Одеської області».

 

         Відповідно до вимог ст. 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» розроблено план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Татарбунарської райдержадміністрації на 2015 рік, який затверджено виконуючим обов’язки голови райдержадміністрації 12 грудня 2014 року та розміщено на офіційному сайті Татарбунарської райдержадміністрації в розділі «Регуляторна політика».

         В плані діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Татарбунарської районної державної адміністрації на 2015 рік заплановано прийняття розпоряджень виконуючого обов’язки голови райдержадміністрації про втрату чинності розпоряджень голови райдержадміністрації, які були прийняті більш ніж 8-10 років тому:

- від 08.12.2000 р. № 265/А-2000 «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення Татарбунарського району»;

- від 26.11.2004 р. № 533/А-2004 «Про підвищення мобілізаційної готовності Татарбунарського району до поставки техніки національної економіки до Збройних сил України»;

- від 01.04.2005 р. № 119/А-2005 «Про заходи щодо врегулювання бюджетної заборгованості установ, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів»;

- від 08.04.2005 р. № 123/А-2005 «Про передачу в оренду земельних ділянок»;

- від 11.12.2006 р. № 437/А-2006 «Про встановлення розміру плати за користування даними реєстру документів дозвільного характеру»;

- від 11.12.2006 р. № 439/А-2006 «Про затвердження Положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності».

У 2014 році підстав для перегляду, зупинення дій або скасування регуляторних актів в Татарбунарській райдержадміністрації не було.

 

            При розробці регуляторного акту його розробник повинен здійснити такі заходи:

- проект регуляторного акту внести до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів. Після чого план  та  зміни  до  нього оприлюднюються   шляхом опублікування   в   засобах  масової інформації,   та/або шляхом розміщення   на  офіційній сторінці відповідного регуляторного органу в мережі Інтернет.

- розмістити повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту та  аналізу  регуляторного впливу в засобах масової інформації та або на офіційному веб-сайті;

- проект регуляторного   акта  разом  із  відповідним  аналізом регуляторного впливу оприлюднюється,  не пізніше п'яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта розміщується в засобах масової інформації та або на офіційному веб-сайті з метою отримання пропозицій та зауважень від  фізичних  та юридичних осіб,  їх об'єднань. Строк, протягом  якого  від  фізичних  та юридичних осіб,  їх об'єднань приймаються  зауваження  та  пропозиції,  встановлюється розробником  проекту  регуляторного акта і не може бути меншим ніж один місяць та більшим ніж три місяці з дня  оприлюднення  проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу;

- після прийняття закінчення строку прийняття пропозицій та зауважень проект регуляторного акту надсилається на погодження до Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва;

- після отримання  від Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва рішення про погодження проекту регуляторного акту, даний регуляторний акт реєструється в райдержадміністрації, як і всі розпорядження в.о. голови райдержадміністрації.