Про затвердження Положення про комісію з питань поводження з безхазяйними відходами

 

ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

    04.2015                            Татарбунари                                  №     /А-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про затвердження Положення про комісію з

питань  поводження з безхазяйними відходами

 

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 13 та пункту 9 частини першої статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 12 Закону України «Про відходи» та постанови Кабінету Міністрів України  від 03 серпня 1998 року  № 1217 «Про затвердження Порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів», з метою запобігання або зменшення обсягів утворення відходів, додержання умов поводження з ними, запобігання негативному впливу їх на навколишнє природне середовище і здоров'я людей:

 

1. Затвердити Положення про комісію з питань поводження з безхазяйними відходами, що додається.

 

2. Відділу діловодства та доступу до публічної інформації апарату районної державної адміністрації:

2.1. Подати розпорядження на державну реєстрацію до Татарбунарського районного управління юстиції в п’ятиденний термін з дня підписання.

 

2.2. Розпорядження розмістити на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації та надати для опублікування в газеті «Татарбунарский вестник» після державної реєстрації.

 

3. Розпорядження набирає чинності з дня офіційного опублікування в газеті «Татарбунарский вестник».

 

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Виконуючий обов’язки  голови

районної державної адміністрації                                                 С.А.Султан

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження виконуючого обов’язки голови Татарбунарської

районної державної адміністрації

   04.2015 №      /А-2015

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з питань поводження з безхазяйними відходами

 

І. Загальні положення

 

1. Комісія з питань поводження з безхазяйними відходами (далі – Комісія) створюється з метою координації дій підприємств, установ і організацій щодо забезпечення екологічної безпеки при переробці твердих побутових відходів, відходів промисловості, раціонального поводження з вторинними сировинними ресурсами підприємств району, визначення режиму використання безхазяйних відходів.

 

2. Комісія у своїй діяльності керується законами України, постановами Кабінету Міністрів України та розпорядженнями голови районної державної адміністрації, а також цим Положенням.

 

3. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює районна державна адміністрація.

ІІ. Склад ради

 

1. До складу  комісії з питань поводження з безхазяйними відходами входять: 

 

1.1. голова Комісії;

 

1.2. перший заступник голови Комісії;

 

1.3. секретар Комісії;

 

1.4. члени Комісії.

 

2. Персоніфікований склад Комісії затверджується окремим розпорядженням голови районної державної адміністрації, з урахуванням змін посад та осіб, які займають ці посади.

 

ІІІ. Функції комісії

 

1. Розгляд і підготовка пропозицій щодо раціонального поводження з відходами підприємств району.

 

2. Координація та сприяння розвитку підприємницької діяльності у сфері поводження з відходами.

 

3. Здійснення моніторингу за використанням відходів з урахуванням їх ресурсної цінності і вимог безпеки для здоров'я людей і навколишнього природного середовища.

 

4. Здійснення моніторингу за діяльністю об'єктів поводження з відходами.

 

5. Розгляд і підготовка пропозицій щодо організації та сприяння створенню спеціалізованих підприємств усіх форм власності для збирання, оброблення, утилізації й видалення відходів, а також для виготовлення, монтажу та сервісного обслуговування відповідного обладнання.

 

6. Здійснення моніторингу за діяльністю суб'єктів господарської діяльності у сфері поводження з відходами.

 

7. Організація та моніторинг проведення заходів щодо виявлення й обліку безхазяйних відходів на території району.

 

8. Координація роботи місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері поводження з відходами.

  

ІV. Права комісії 

  

1. Комісія розглядає пропозиції щодо розробки районної та сільських програм поводження з відходами.

 

2. Залучає працівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівником) до розгляду питань, що належать до її компетенції.

 

3. Розглядає техніко-економічні обґрунтування щодо розробки, переробки та використання відходів підприємств.

 

V. Форма роботи Комісії

 

1. Керівництво роботою Комісії здійснює її голова, який організовує роботу та несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї функцій.

 

2. Підставами для засідання Комісії є заява (повідомлення) власників земельних ділянок або землекористувачів про знаходження на їх земельних ділянках відходів, а також: результати перевірок територіальних органів Держсанепідемслужби, органів місцевого самоврядування.

 

3. Комісія проводить засідання у разі необхідності.

 

4. Робота Комісії  здійснюється у формі засідань. Дата його проведення та порядок денний повідомляється членам комісії за два робочих дні до нього.

 

5. Засідання Комісії є повноважним, за умови присутності на ньому не менш половини членів комісії.

 

6. Організація засідань Комісії покладається на секретаря комісії.

 

VІ. Рішення Комісії

 

1. Рішення Комісія приймає відкритим голосуванням і вважається прийнятим, якщо за  нього проголосувала більшість членів Комісії, що беруть участь у засідання. У разі рівного розділу голосів голос голови Комісії є вирішальним.

 

2. Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписується головою і секретарем Комісії та має рекомендаційний характер.

 

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                              Л.В. Коваль