08.02.2019

ПРО РОБОТУ ВІДДІЛУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ТАТАРБУНАРСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ЗА 2018 РІК

Закон України «Про адміністративні послуги» був прийнятий 6 вересня 2012 року. Він визначає правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг.

Адміністративна послуга – результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи.

Реформа системи надання адміністративних послуг є важливою складовою модернізації сектору публічного управління в Україні. В умовах реалізації курсу держави на формування правової соціальної держави, особливу актуальність і соціальну значимість набувають питання, пов’язані з підвищенням ефективності діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування з надання публічних послуг. Модернізація органів державної влади та місцевого самоврядування повинна відбуватися у напрямку створення клієнтоорієнтованої системи державного управління, яка буде невід’ємним елементом механізму соціально-правового захисту населення, фактором підвищення соціальної і правової активності. Втілення в життя ідеї «сервісної» держави насамперед вимагає кардинального перегляду відносин у внутрішній системі управлінського апарату і взаємовідносин з громадянином. На сучасному етапі розвитку української державності головним завданням діяльності представників влади стає обслуговування громадян – споживачів адміністративних послуг, рівень якості якого має відповідати європейським стандартам. За цих обставин особливо актуальним є формування підходів, що дозволяють отримати максимальний суспільно-корисний результат за мінімальних витрат ресурсів (матеріальних, людських, часових, тощо). Саме з такою метою функціонує з 2014 року Центр надання адміністративних послуг Татарбунарської райдержадміністрації . В своїй діяльності Центр надання адміністративних послуг керується Законами України «Про місцеві державні адміністрації», «Про адміністративні послуги», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 №523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» , розпорядженнями обласної та районної адміністрацій. У Центрі надання адміністративних послуг Татарбунарської райдержадміністрації громадяни можуть отримати кваліфіковану консультацію щодо питань,які належать до компетенції райдержадміністрації, міської ради та таких державних органів влади як: Державна міграційна служба, Головне управління Держгеокадастру в Одеській області,  Департамент архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області, міграційної служби, з 2016 року державної реєстації прав на нерухоме майно та ін.

Відділ надання адмінпослуг Татарбунарської райдержадміністрації є структурним підрозділом райдержадміністрації. Здійснює організацію діяльності Центру надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП) за принципом «єдиного вікна», тобто прийом документів та видача результатів послуг здійснюється виключно через адміністраторів ЦНАПу.

         Прийом суб’єктів звернень у ЦНАП становить п’ять днів на тиждень.

Перелік адміністративних послуг, які надаються у Центрі, визначається головою районної державної адміністрації та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.     На всі послуги згідно відповідних вимог оновлені інформаційні та технологічні картки, форми заяв.

          Розпорядженням голови районної державної адміністрації  затверджений оновлений перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, в кількості 66 послуг, в 2017 році було 55. Перелік збільшено послугами по реєстрації статутів , змін, ліквідації, видачі дублікатів документів по ОТГ, складання актів обстеження спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств або їх приймальних пунктів з яких: 31 - послуги державних реєстраторів ЦНАПу, 1 послуга – районного сектору управління державної міграційної служби, 12 послуг – відділу Держгеокадастру у районі, 4 послуги – ДАБІ, 3 послуги – відділ архітектури райдержадміністрації та 15 ЦОВВ .

За 2018 року кількість звернень на отримання адмінпослуг – 7659 (в 2017 -11178) , в середньому за місяць 623 звернень. За результатами розгляду звернень: вирішено позитивно - 7481, відмовлено у задоволенні порушеного питання -204.

Найбільша кількість заяв щодо отримання адміністративних послуг  подано :

Земельні питання – 2810

Реєстрація речових прав, реєстрація юридичних осіб та фізичниї осіб-підприємців – 3715

ДМС – 953

Дозвільна система - 29

Інші – 152.

В порівнянні з минулим роком кількість звернень зменшилась по земельним питанням було 3402 стало – 2810 (різниця 592), ДМС було 1398, стало – 953 (різниця 592), а по реєстрації речових прав і юросіб та ФОП  було 3420, стало – 3715 (збільшилось на 295).

За 2018 року фізичні та юридичні особи, які звернулися за отриманням адміністративних послуг, сплатили до районного бюджету кошти в сумі 361,430 тис. грн., а за 2017 рік 343,38 (приріст 18,00 тис.грн).

Надзвичайно важливим є необхідність забезпечення зручних і сприятливих умов отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання шляхом забезпечення функціонування Центру надання адміністративних послуг. ЦНАП сьогодні є однією з найкращих організаційних форм надання послуг та взаємодії влади і громади, тому на функціонування ЦНАПУ в 2018  році було виділено з районного бюджету 48 тис. грн.., зних на канцтовари 17 тис.грн, 31 тис.грн на придбання оргтехніки для державного реєстратора.

 Вся робота в ЦНАПі спрямована на якісне обслуговування населення за якомога коротший термін без порушення законодавства, адже ЦНАП (як казав на тренінгах Оганесян Михайло Сергійович.) – це фейс держави і тому ми повинні робити все для кращого обслуговування населення.

 

 

Начальник відділу – державний реєстратор

відділу надання адмінпослуг райдержадміністрації                            Л.Г.Воробйова