12.10.2018

Спільним майном подружжя вважається також майно, яке використовується для господарської діяльності фізичною особою-підприємцем

Проаналізувавши законодавство України, зокрема Сімейний кодекс України (далі – СКУ), можна зазначити, що майно фізичної особи не відокремлюється від майна фізичної особи-підприємця, а тому фактично на підприємця розповсюджуються загальні положення Сімейного кодексу України, якими врегульовано статус спільного майна подружжя. 
Відповідно до статті 60 СКУ майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу). Також даною статтею встановлено, що об’єктом права спільної сумісної власності є заробітна плата, пенсія, стипендія, інші доходи, одержані одним із подружжя.
Крім цього, СКУ визначено, що особистою приватною власністю дружини, чоловіка є:
1) майно, набуте нею, ним до шлюбу;
2) майно, набуте нею, ним за час шлюбу, але на підставі договору дарування або в порядку спадкування;
3) майно, набуте нею, ним за час шлюбу, але за кошти, які належали їй, йому особисто;
4) житло, набуте нею, ним за час шлюбу внаслідок його приватизації відповідно до Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду»;
5) земельна ділянка, набута нею, ним за час шлюбу внаслідок приватизації земельної ділянки, що перебувала у її, його користуванні, або одержана внаслідок приватизації земельних ділянок державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, або одержана із земель державної і комунальної власності в межах норм безоплатної приватизації, визначених Земельним кодексом України;
6) є речі індивідуального користування, в тому числі коштовності, навіть тоді, коли вони були придбані за рахунок спільних коштів подружжя;
7) премії, нагороди, які вона, він одержали за особисті заслуги;
8) кошти, одержані як відшкодування за втрату (пошкодження) речі, яка їй, йому належала, а також як відшкодування завданої їй, йому моральної шкоди;
9) страхові суми, одержані нею, ним за обов’язковим особистим страхуванням, а також за добровільним особистим страхуванням, якщо страхові внески сплачувалися за рахунок коштів, що були особистою приватною власністю кожного з них.
Згідно зі статтею 68 СКУ, розірвання шлюбу не припиняє права спільної сумісної власності на майно, придбане за час шлюбу.
У випадку розділу майна, що є правом спільної сумісної власності подружжя, частки майна дружини та чоловіка є рівними, якщо інше не визначено домовленістю між ними або шлюбним договором.
Просимо звернути Вашу увагу, що статтею 71 СКУ передбачено, що речі для професійних занять присуджуються тому з подружжя, хто використовував їх у своїй професійній діяльності. Вартість цих речей враховується при присудженні іншого майна одному із подружжя.
Таким чином, з урахуванням вищевикладеного, майно фізично особи-підприємця, придбане нею за час шлюбу є спільною власністю подружжя та підлягає розділу згідно із загальними вимогами Сімейного та Цивільного кодексів України.

Інформує юридичний сектор апарату райдержадміністрації