28.02.2014

- УВАГА! КВЕД 2010

Юридичним особам та фізичним особам-підприємцям, які не здійснили  заміну КВЕД-2005 на КВЕД-2010 до 31.12.2013 року ,  необхідно звернутися до р еєстраційних служб територіальних управлінь юстиції за своїм місцезнаходження/місцем проживання для внесення відповідних змін у Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 
Чинні нормативні документи не передбачають здійснення підприємницької діяльності у 2014 році за КВЕД- 2005. 
Реєстраційна служба Головного управління юстиції в Одеській області пропонує для уникнення черг вчасно звернутися до реєстраційних служб за місцезнаходження юридичної особи або місцем проживання фізичної особи-підприємця для здійснення заміни КВЕД.
Для здійснення процедури заміни КВЕД необхідно:
1. У класифікаторі України ДК 009:2010  «Класифікація видів економічної діяльності» (КВЕД-2010) або за відомим кодом КВЕД-2005 отримати перелік відповідних кодів видів економічної діяльності за КВЕД-2010 в перехідних таблицях на відомчому сайті Державної служби статистики України:http://www.ukrstat.gov.ua/. 
2. Заповнити  реєстраційну картку:
- для юридичних осіб   - за формою №4; 
- для фізичних осіб – підприємців – за формою №11.
3. Державному реєстратору відповідної реєстраційної служби за місцезнаходження юридичної особи або місцем проживання фізичної особи-підприємця для здійснення процедури заміни КВЕД подається та пред
являється:

 

Для юридичної особи

Для фізичної особи – підприємця

У разі подачі документів особисто
керівником юридичної особи:

- заповнена реєстраційна картка 
форми №4;
- паспорт

У разі подачі документів особисто фізичною особою-підприємцем: 

- заповнена реєстраційна 
картка форми №11;
- паспорт

У разі подачі документів особою, уповноваженою діяти від імені юридичної особи: 

- заповнена реєстраційна картка
форми №4;
- його паспорт;
- документ, що засвідчує її 
повноваження

У разі подачі документів особою, уповноваженою діяти від імені фізичної особи-підприємця:

- заповнена реєстраційна картка 
форми №11;
- його паспорт;
- документ, що засвідчує її 
повноваження