На підприємстві змінюється режим роботи. Як розраховувати збережену заробітну плату за працівником, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації

         Розрахунок середнього заробітку працівникові, призваному за мобілізацією, здійснюється згідно з положеннями «Порядку обчислення середньої заробітної плати», які затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 р. № 100, виходячи з виплат за останні два календарних місяці роботи, що передують події, з якою пов'язана відповідна виплата, шляхом множенням середньоденної заробітної плати на число робочих днів, які мають бути оплачені за середнім заробітком.

         Підприємства мають право самостійно встановлювати режими роботи, керуючись положеннями законодавства. 
         Відповідно до ч. 3 ст. 32 КЗпП, у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці в разі продовження роботи за тією самою спеціальністю, кваліфікацією чи посадою.

         Про зміну істотних умов праці (систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад тощо) працівник має бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.

         У разі запровадження неповного робочого часу через певний період після початку служби за контрактом працівника, і його про зміну режиму праці не було повідомлено, то середня заробітна плата йому зберігається за робочі дні згідно з графіком роботи підприємства (підрозділу), який був на момент початку служби.

         Якщо працівника було повідомлено про зміну графіка роботи підприємства, відповідно до ст.32 КЗпП України  до моменту служби за контрактом, то середній заробіток зберігається за дні роботи, згідно з новим графіком роботи підприємства.

 

 

Старший інспектор Головного

Управління Державної служби

України з питань праці в Одеській області                                І.Б.Сорокін