Педагогічного працівника - вчителя прийнято на роботу до школи у лютому 2016 року. На відпустку якої тривалості він має право влітку 2016 року? Чи має він право на відпустку повної тривалості?

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про відпустки» (далі — Закон про відпустки) керівним, педагогічним, науковим, науково-педагогічним працівникам, спеціалістам навчальних закладів щорічні відпустки повної тривалості у перший та наступні робочі роки надаються у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу.

         Відпустки таким працівникам надають відповідно до Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) час­тин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 р. № 346 (далі — Порядок № 346).

         Відповідно до розд. ІІІ додатку до цього Порядку № 346 тривалість щорічної основної відпустки вчителів усіх спеціальностей становить 56 календарних днів.

         У пункті 2 Порядку № 346 передбачено, що педагогічним працівникам навчальних закладів щорічна основна відпустка повної тривалості, визначена в додатку до цього Порядку, у перший та наступні роки надається у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу. Графік надання відпусток педагогічним працівникам складають з урахуванням можливості проведення регулярних консультацій для учнів, складання іспитів якими перенесено на осінь.

         За другий та наступні роки роботи відпустка надається згідно з графіками, які затверджуються власником установи або уповноваженим ним органом за погодженням із профспілковим чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом.

         Педагогічним працівникам навчальних закладів у разі необхідності санаторно-курортного лікування щорічна основна відпустка або її частина може надаватися протягом навчального року, якщо це передбачено у колективному договорі.

         За бажанням педагогічних працівників частина щорічної основної відпустки може замінюватися грошовою компенсацією за можливості забезпечення їх у відповідний період роботою (п. 5 Порядку № 346). При цьому тривалість наданої працівникові щорічної основної відпустки не повинна бути менша за 24 календарних дні.

         Разом з тим, необхідно зазначити, що норма про розрахунок днів відпустки пропорційно відпрацьованому часу працівників, яка перед­бачена п. 6 Порядку № 346, застосовується ли­ше для надання грошової компенсації у разі звільнення керівних, педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників навчальних закладів та навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, які до звільнення пропрацювали менше ніж десять місяців. Тож у даному випадку, надаючи відпустки влітку 2016 року, не потрібно проводити пропорційний розрахунок днів відпустки, які може використати вчитель.

   Таким чином, вчитель, який був прийнятий на роботу до загальноосвітнього навчального закладу у лютому 2016 року, має право влітку 2016 року на щорічну основну відпустку повної тривалості, яка становить 56 календарних днів, згідно з графіком надання відпусток.

         Якщо працівника прийнято на роботу після затвердження графіка відпустки, що відбувається до 5 січняі поточного року, то варто внести корективи до такого графіка.

Старший інспектор Головного

Управління Державної служби

України з питань праці в Одеській області                                  І.Б.Сорокін