Працівника прийнято на тимчасові або громадські роботи за направленням центру зайнятості. Чи повідомляти Державну фіскальну службу?

По-перше, розберемося, який характер носять відносини з особами, які залучаються до виконання громадських та інших робіт тимчасового характеру

 

         Питання організації громадських та тимчасових робіт за направленням центру зайнятості врегульовані постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 р.№175 «Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру».

         Відповідно до п.5 Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру:

         -    громадські та інші роботи тимчасового характеру виконуються виключно на створених для цього тимчасових робочих місцях;

         -    з особами, які беруть участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, роботодавці укладають в письмовій формі строкові трудові договори;

         -     про участь осіб у таких роботах роботодавці вносять записи до трудових книжок.

         Тобто, осіб, які  залучаються до виконання громадських та інших робіт тимчасового характеру, приймають на роботу на створені для цього тимчасові робочі місця,  з ними укладаються строкові трудові договори у письмовій формі, ці робочі місця для них є місцями основної роботи, відповідно, запис про укладання таких договорів вноситься до трудової книжки таких робітників.

         Строк таких строкових договорів сумарно протягом року не може перевищувати 180 календарних днів.

 

         Відповідно до пунктів 3-5 Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, до виконання громадських та інших робіт тимчасового характеру на добровільних засадах залучаються такі категорії осіб: зареєстровані безробітні; особи, які перебувають на обліку в територіальних органах Державної служби зайнятості у районах, містах, районах у містах як такі, що шукають роботу; працівники, які втратили частину заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення до 50% передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції.

 

         На осіб, які беруть участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, поширюються державні соціальні гарантії, передбачені законодавством про працю та зайнятість населення і загальнообов’язкове державне соціальне страхування (п.4 Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру).

         До громадських та інших робіт тимчасового характеру не відносяться роботи, що пов'язані з ризиком для життя, відповідно до Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р.№ 15.

         Організація громадських робіт здійснюється місцевими державними адміністраціями, виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад (далі - місцеві органи влади) за участю територіальних органів Державної служби зайнятості із залученням на добровільних засадах роботодавців (п.7).

         Місцеві органи влади щороку відповідно до територіальних програм зайнятості населення та інших відповідних програм приймають рішення щодо організації громадських робіт, визначають види робіт, роботодавців, за участю яких планується організація таких робіт, та інформують їх про прийняте рішення. Місцеві органи влади доводять територіальним органам Державної служби зайнятості інформацію про прийняте рішення і обсяги коштів, необхідних для фінансування організації громадських робіт (п.8).

         Організація і проведення громадських робіт здійснюються на підставі договору про організацію громадських робіт та фінансування їх організації, який укладається між територіальним органом Державної служби зайнятості і роботодавцем відповідно до рішення місцевого органу влади, передбаченого пунктом 8 цього Порядку, на строк в межах відповідного бюджетного періоду. У разі коли роботодавцем є місцевий орган влади, зазначений договір укладається між місцевим органом влади і територіальним органом Державної служби зайнятості.

         У договорі про організацію громадських робіт та фінансування їх організації обов'язково зазначаються права та обов'язки сторін, відповідальність сторін, порядок фінансування організації громадських робіт, порядок внесення змін та умови розірвання, припинення договору (п.9).

 

         Відповідно до ч.3 ст. 24 КЗпП України працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування і реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

         Порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу визначено постановою Кабінету Міністрів України  від 17.06.2015 р.№ 413.

 

         Отже, у разі укладання строкового трудового договору про виконання  громадських та інших робіт тимчасового характеру  на підставі договору про організацію громадських робіт та фінансування їх організації, який укладається між територіальним органом Державної служби зайнятості і роботодавцем, роботодавці повинні  повідомляти Державній фіскальній службі про осіб, яких залучають до робіт тимчасового характеру. У графі 4 форми повідомлення слід ставити позначку «1» (наймані працівники з трудовою книжкою).

 

Директор Ізмаїльського міськрайонного

центру зайнятості                                                  ______________ В.О. Довгаль

 

Старший інспектор Головного

Управління Державної служби

України з питань праці в Одеській області                                  І.Б. Сорокін