Вихователь працює у дошкільному навчальному закладі на 0,5 одиниці посади вихователя; у цьому самому закладі він працює на 0,25 помічника вихователя та на 0,25 - машиніста із прання та ремонту спецодягу (білизни). Як правільно розрахувати тривалість від

Згідно із ч.1 ст.2 Закону України «Про відпустки»  (далі — Закон про відпустки) право на відпустки мать громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи.

         Право на відпустки забезпечується: гарантованим наданням відпустки визначеної тривалості зі збереженням на її період місця роботи (посади), заробітної плати (допомоги) у випадках, передбачених цим законом; забороною заміни відпустки грошовою компенсацією, крім випадків, передбачених статтею 24 цього закону.

         Відповідно до ч. 1 ст. 75 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) та ч. 1 ст. 6 Закону про відпустки щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладання трудового договору. Керівним, педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів (ч. 6 ст. 6 Закону про відпустки). 

         Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.04. 1997 р. № 346 (далі — Порядок № 346).

         Згідно з розділом I додатку до  Порядок № 346 вихователям дошкільних навчальних закладів щорічна основна відпустка встановлена тривалістю 42 календарних дні. 
         Відповідно до ч. 4 ст. 30 Закону України «Про дошкільну освіту» відпустка помічникам вихователів дошкільних навчальних закладів надається тривалістю 28 календарних днів.
         Відповідно до ст. 6 Закону про відпустки машиністам із прання та ремонту спецодягу (білизни) щорічна основна відпустка надається тривалістю 24 календарних дні.

 

         Якщо працівник одночасно обіймає декілька посад в дошкільному закладі, то відпустка надається тієї тривалості, яка передбачена за кожною із них. При цьому її загальна тривалість не повинна збільшуватися шляхом приєднання відпусток за кожною із посад.

         Зважаючи, що відпустка за посадою машиніста із прання та ремонту спецодягу (білизни) становить 24 календарних дні і є меншою, ніж відпустка за посадами помічника вихователя та вихователя, то після закінчення цієї відпустки працівник має приступити до виконання обов’язків машиніста із прання та ремонту спецодягу (білизни) і продовжуватиме перебувати у відпустці за посадами помічника вихователя та вихователя, тобто роботу за цими посадами не виконуватиме. 
         Після закінчення відпустки помічника вихователя тривалістю 28 календарних днів працівник має приступити також до виконання обов’язків за посадою помічника вихователя і продовжуватиме перебувати у щорічній відпустці за посадою вихователя.
         За бажанням працівника він може використати щорічну основну відпустку тривалістю 24 календарних дні та отримати компенсацію за 4 календарних дні невикористаної відпустки за посадою помічника вихователя та за 18 календарних днів – за посадою вихователя. 
         Також за його бажанням та за наявності виробничої можливості працівник, на час перебування у відпустці за посадою вихователя тривалістю 42 календарних дні може взяти відпустку без збереження заробітної плати на 18 календарних днів за посадою машиніста із прання та ремонту спецодягу (білизни) та на 14 календарних днів за посадою помічника вихователя.

         Оплата за дні відпустки за кожною із цих посад здійснюється, виходячи із нарахованої за 12 місяців, що передують місяцю надання відпустки, заробітної плати за цими посадами. Обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки здійснюється на загальних підставах відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати» від 08.02.1995 р. № 100.

 

Старший інспектор Головного

Управління Державної служби

України з питань праці в Одеській області                                  І.Б.Сорокін