З 1 січня 2018 року розмір мінімальної заробітної плати становить 3 723 грн.

Згідно з пп. 8 п.1 ст. 40 Бюджетного кодексу України розмір мінімальної заробітної плати визначається в Законі про Державний бюджет на відповідний рік.


З 1 січня 2018 набрав чинності Закон України  від  07.12.2017 р.№ 2246-VIII «Про Державний бюджет України  на 2018 рік» (далі - Закон №2246). Закон оприлюднено у газеті «Голос України» від 30.12.2017 р. № 249-250.


Законом № 2246-VIII встановлені в 2018 році:

Період 2018 року

Розмір мінімальної заробітної плати (грн.)

Розмір прожиткового мінімуму (грн.) для працездатних осіб

місячний

погодинний

з 1 січня

 

3 723

 

22,41

1762

з 1 липня

1841

з 1 грудня

1921

 

Впродовж року мінімальна заробітна плат не зміниться, а прожитковий мінімум збільшиться двічі.

        

Мінімальна заробітна плата є тією найнижчою оплатою праці, що роботодавці можуть легально платити своїм працівникам. Тобто це та планка, нижче якої працівники не мають права продавати свій труд.

        

Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов'язковою на всій території України для підприємств, установ, організацій усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників.

        

Мінімальна заробітна плата встановлюється на національному рівні (однакова для всіх, відсутній регіональний, галузевий чи ін. поділ). Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України не рідше одного разу на рік законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

         

Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.

         

При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

         

Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.

         

Якщо розмір заробітної плати у зв’язку з періодичністю виплати її складових є нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, проводиться доплата до рівня мінімальної заробітної плати.

         

У разі укладення трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу, а також при невиконанні працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно до виконаної норми праці.

         

Мінімальна заробітна плата у погодинному розмірі застосовується на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та у фізичних осіб, які використовують найману працю, у разі застосування погодинної оплати праці

         

До прожиткового мінімуму, так би мовити,  «прив’язаний» мінімальний посадовий оклад: мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року (ч. 6 ст. 96 КЗпП, ст. 6 Закону України «Про оплату праці»).

         

Тому при затвердженні штатних розписів на 2018 рік треба врахувати, що посадовий оклад (тарифна ставка) має бути не нижче 1762 грн.  

 

Слідкуйте за нашими публікаціями у 2018 році.

 

Старший інспектор Головного

Управління Державної служби

України з питань праці в Одеській області                                  І.Б.Сорокін