Оновлено додатки АВ та ЗП до декларації з податку на прибуток підприємств

Визначення сум виплачених у звітному періоді дивідендів (прирівняних до них платежів) здійснюється, як і раніше шляхом заповнення додатка АВ до декларації з податку на прибуток підприємств, яка була оновлена наказом Міністерства фінансів України від 08.07.2016 № 585.

Так, у рядку 4 додатку ЗП відображається сума перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об’єкта оподаткування за відповідний звітний рік, за результатами якого виплачуються дивіденди, позитивне значення (сума позитивних значень) (сума виплачених дивідендів  – (рядок 04 + рядок 07 + рядок 09 + рядок 11 + рядок 13 – рядок 14 декларації)).

Необхідно звернути увагу, що на відміну від попередньої редакції рядка 2 додатка АВ у складових формули цього рядка не вираховується значення рядка 23 ПН декларації щодо суми податків, які утримуються при виплаті доходів нерезидентам.

Крім того,  у оновленому додатку змінено нумерацію рядків показників, що відображаються відтепер у рядках 1.4, 1.5, 2, 3 та 4 (раніше відображалися у рядках 1.5, 1.4, 4, 2 та 3 відповідно).

У новій редакції додатка ЗП уточнено порядок зменшення нарахованої суми податку.

Оновлена форма додатку ЗП дає можливість платникам деталізовано відображати всі показники, що зараховуються у зменшення нарахованої суми податку у звітному періоді та полегшує облік нарахованих та сплачених сум авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів) в частині тих сум, що залишаються не врахованими у минулих та звітному періодах.

Платники податку на прибуток, які звітують щокварталу, за три квартали 2016 року мають подавати податкову декларацію за оновленою формою.

 Більш детально з роз’ясненням щодо змін в додатках АВ та ЗП до декларації з податку на прибуток підприємств можна ознайомитись у листі ДФС України від 11.10.2016 №33190/7/99-99-15-02-01-17 "Про набуття чинності наказу Мінфіну від 08.07.2016 № 585".

Про зовнішньоекономічну діяльність
Експортні пропозиції:
Статистика