Оподаткування операцій з продажу цінних паперів

Відповідно до Податкового кодексу України об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування, визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають.

Різниці щодо операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів, визначаються відповідно до статті 141 Кодексу.

Зокрема, фінансовий результат від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів до оподаткування податкового (звітного) періоду платника податку підлягає коригуванню:

- збільшується на суму від’ємного фінансового результату;

- зменшується на суму позитивного фінансового результату.

Платники податку на прибуток ведуть окремий податковий облік операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів з дотриманням положень національних стандартів бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності та окремо визначають загальний фінансовий результат від таких операцій.

Крім того, в додатку ЦП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 №897 збиток та прибуток від операцій з купівлі-продажу різних видів цінних паперів відображається в цілому в рядку 4.1.3 РІ (фінансовий результат від продажу та інших способів відчуження цінних паперів (рядок 01-рядок 02- рядок 03).

Роз’яснення щодо відображення доходів та витрат, пов‘язаних з продажем та придбанням цінних паперів надано листом ДФС України від 08.09.2016 р. № 19389/6/99-99-15-02-02-15.

Про зовнішньоекономічну діяльність
Експортні пропозиції:
Статистика