ПОДАТКОВИЙ КАЛЕНДАР

на червень

Четвер, 15 червня 2017

Останній день подання

звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за травень (форма № ЗВР-1), якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку; довідки про використані розрахункові книжки за травень

заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування з ІІІ кварталу та розрахунку доходу за попередній календарний рік

 

Вівторок, 20 червня 2017

Останній день подання

декларації акцизного податку за травень

заяви про відмову від спрощеної системи оподаткування з ІІІ кварталу

податкової декларації з ПДВ за травень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю

звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (форма № Д4 (місячна)) за травень

податкової декларації з рентної плати за травень з розрахунком:

рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;

рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;

рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України 

податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за травень у разі неподання податкової декларації на 2017 р.

Останній день сплати

авансового внеску з єдиного податку на червень платниками першої та другої груп

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування роботодавцями за травень (крім гірничих підприємств)

 

Четвер, 29 червня 2017

Останній день сплати

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами за травень

 

П’ятниця, 30 червня 2017

Останній день сплати

акцизного податку за травень

ПДВ за травень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю

рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за травень

рентної плати за  користування радіочастотним ресурсом України за травень

рентної плати за  транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України за травень

рентної плати за  транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України за травень

плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за травень

податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за травень

податку на доходи фізичних осіб із загальної суми процентів, нарахованих за травень на поточний або депозитний банківський рахунок; на вклади членів кредитної спілки

військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за травень