Внесено зміни до додатків ПН та РІ до декларації з податку на прибуток підприємств

Наказом Міністерства фінансів України від 08.07.2016 № 585 внесено зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств та оновлено додатки.

Зокрема, у додатку ПН таблицю 1 «Розрахунок (звіт) податкових зобов’язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України» доповнено новими рядками 22 – 24, у яких відображаються отримані нерезидентами доходи із джерелом їх походження з України у вигляді: 

- процентів, доходів (дисконту) на державні цінні папери, або облігації місцевих позик, або боргові цінні папери, виконання зобов'язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями, які продані (розміщені) нерезидентами за межами території України через уповноважених агентів нерезидентів;

 - процентів за отримані державою або до бюджету АР Крим чи міського бюджету позики (кредити або зовнішні запозичення), які відображаються в Держбюджеті або місцевих бюджетах чи кошторисі Національного банку, або за кредити (позики), які отримані суб'єктами господарювання та виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями;

- доходів за операціями з розміщення державних деривативів і доходи, що виплачуються за державними деривативами, відповідно до умов угод з державним боргом за державними зовнішніми запозиченнями та гарантованим державою боргом.

Додаток РІ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств також зазнав змін.

У розділі 3 «Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій (стаття 140 розділу ІІІ Податкового кодексу України)» платники податків мають можливість відображати різниці, на які зменшується фінансовий результат до оподаткування на:

- суму нарахованих доходів від участі в капіталі платників єдиного податку четвертої групи (рядок 3.2.2);

- суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті на його користь від інших платників податків, які сплачують авансові внески з податку на прибуток при виплаті дивідендів (рядок 3.2.3).

Платники податку на прибуток, які звітують щокварталу, за три квартали 2016 року мають подавати податкову декларацію за оновленою формою.

Більш детально з роз’ясненням щодо внесених змін у додатки ПН та РІ до декларації з податку на прибуток підприємств можна ознайомитись у листі ДФС України від 11.10.2016 №33190/7/99-99-15-02-01-17 "Про набуття чинності наказу Мінфіну від 08.07.2016 № 585".

Нагадуємо, граничний термін подання декларації з податку на прибуток підприємств за три квартали поточного року – 9 листопада 2016 року.

Про звільнення від сплати  ЄСВ фізичних осіб-підприємців , які обрали спрощену систему оподаткування та е пенсіонерами за віком або інвалідами  

Витяг із листа Державної фіскальної служби України від 18.10.2016 №33824/7/99-99-13-02-01-17 «Про застосування норм законодавства»

 

 

Державна фіскальна служба України для однозначного тлумачення та застосування норм Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VІ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (далі - Закон № 2464) надає роз'яснення щодо сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) фізичними особами-підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування та е пенсіонерами за віком або інвалідами i отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу, та процедури повернення зазначеній категорії платників надміру та/або помилково сплачених коштів єдиного внеску відповідно до норм Порядку зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 16.01.2016 № 6 (далі - Порядок № 6).

Згідно з частиною четвертою статті 4 Закону № 2464 та пунктом 4 розділу II Інструкції про порядок нарахування i сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фiнaнciв України від 20.04.2015 № 449 (далі — Інструкція), фізичні особи-підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони е пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

Згідно зi статтями 1, 4, 6 - 8, 10, 12, 25 та пунктами 92- 95 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2464 Мінфіном розроблено Інструкцію, яка е нормативно-правовим актом.

Інструкція передбачає практичне застосування процедури нарахування i сплати єдиного внеску страхувальниками, визначеними Законом № 2464, зокрема страхувальниками, зазначеними у частині четвертій статті 4 Закону № 2464.

Абзацом другим пункту 4 розділу III Інструкції визначено, що фiзичнi особи-підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування та є пенсіонерами за віком або інвалідами i отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу, можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови самостійного визначення для себе бази нарахування єдиного внеску, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом № 2464. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Зазначеною нормою передбачено, що такі особи мають право на добровільне нарахування, сплату єдиного внеску у порядку, передбаченому для фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, визначеному абзацом першим пункту 4 розділу III та пунктом 6 розділу IV Інструкції, а також подання звітності відповідно до пункту 2 розділу III Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 №435 (далі - Порядок).

Для цієї категорії платників зобов'язання зі сплати єдиного внеску виникають виключно за умови подання звітності у строки, визначені законодавством, та за формою, визначеною Порядком.

У фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є пенсіонерами за  віком або інвалідами та отримують згідно iз законом пенсію або соціальну допомогу, та які самостійно визначили для себе базу нарахування та сплатили єдиний внесок, у інтегрованій картці платника виникає позитивне сальдо.

3 01.01.2016 на фізичних осіб-підприємців, у тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, розповсюджується дія частини 5 статті 8 Закону № 2464, якою передбачена сплата єдиного внеску у розмірі 22 відс. до визначеної статтею 7 Закону № 2464 бази нарахування єдиного внеску.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів  України  від  26 листопада 2014 року № 675 «Про затвердження пропорцій розподілу єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 85, здійснюється розподіл сум єдиного внеску, що сплачується фізичними особами-підприємцями,  які обрали спрощену систему оподаткування за всіма видами соціального страхування.

Водночас у зазначеної категорії платників після сплати єдиного внеску виникає право на отримання будь-якого виду соціальних виплат.

Порядком № 6 визначено, зокрема процедуру повернення платникам, на яких згідно iз Законом № 2464 покладено обов'язок нараховувати, обчислювати i сплачувати єдиний внесок, надміру та/або помилково сплачених коштів єдиного внеску (далі - кошти) (пункт 2 Порядку № 6).

Враховуючи строки виникнення у зазначеної категорії платників права на будь-який вид соціальних виплат та спеціальні строки виникнення зобов'язань щодо сплаченого єдиного внеску, з метою запобігання незаконного отримання соціальних виплат, зобов'язуємо здійснювати задоволення заяви такого платника про повернення йому коштів тільки після отримання органом доходів i зборів від фондів соціального та пенсійного страхування підтвердження щодо неотримання соціальних виплат такими платниками.

При підтвердженні інформації щодо отримання платниками, зазначеними у пункті 4 розділу II Інструкції, які добровільно сплатили єдиний внесок, будь-яких соціальних виплат, підрозділ органу доходів i зборів, на який покладено функцію адміністрування єдиного внеску, відмовляє в задоволенні заяви такого платника щодо повернення коштів.

 

Про зовнішньоекономічну діяльність
Експортні пропозиції:
Статистика