Спадкуванням є перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців). (Книга 6 Цивільного кодексу України, глави 84-90  (далі ЦКУ)

Відкриття спадщини відбувається внаслідок смерті особи, або оголошення її померлою.

Місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця, а у разі, якщо воно невідоме – місцезнаходження нерухомого майна, або його основної частини.

Строк для прийняття спадщини встановлюється у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини (ст. 1270 ЦКУ).

Спадкоємцями можуть бути фізичні особи, які є живими на час відкриття спадщини,                      а також особи, які були зачаті за життя спадкодавця і народжені живими після відкриття спадщини. Також, спадкоємцями за заповітом можуть бути юридичні особи та інші учасники цивільних відносин.

До складу спадщини входять УСІ права та обов’язки, що належали померлій особі на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок її смерті. Однак, є певні права і обов’язки, які успадкувати неможливо.

Не можна успадкувати права та обов’язки, що нерозривно пов’язані з особою, а саме:

 • особисті немайнові права;
 • право на участь у товариствах та право членства в об’єднаннях громадян, якщо інше не встановлено законом або їх установчими документами;
 • право на відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я;
 • права на аліменти, пенсію, допомогу або інші виплати, встановлені законом;
 • права та обов’язки особи як кредитора або боржника, якщо вони нерозривно зв’язані із собою боржника чи кредитора.

Заповітом є особисте розпорядження особи на випадок своєї смерті, у якому можна призначити спадкоємцями одну або кілька інших осіб, незалежно від наявності з ними родинних відносин.

Також заповідач може, без зазначення причин, позбавити права на спадкування будь-яку особу з числа спадкоємців за законом.

У заповіті не можна позбавити права на спадкування осіб, які мають право на обов’язкову частку у спадщині:

 • малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти;
 • непрацездатна вдова (вдівець);
 • непрацездатні батьки.

У такому випадку, вони успадковують половину тієї частки, яку могли б отримати   у випадку спадкування за законом.

У разі відсутності заповіту, визнання його недійсним, неприйняття спадщини або відмови від її прийняття спадкоємцями за заповітом, а також у разі, якщо заповітом не охоплена уся спадщина, спадкування здійснюється за законом.

 

СПОСОБИ ЗДІЙСНЕННЯ СПАДКУВАННЯ:

За законом:

 • якщо заповіт відсутній, або його визнано недійсним;             
 • спадкоємці за заповітом не прийняли спадщину;
 • частина спадщини не охоплена заповітом.

 За заповітом:

 • особа має бути вказана у заповіті.

Спадкування за законом здійснюється у 5 черг:

У першу чергу право на спадкування за законом мають діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті, той з подружжя, який його пережив, та батьки.

У другу чергу право на спадкування за законом мають рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та дід як з боку батька, так і з боку матері.

У третю чергу право на спадкування за законом мають рідні дядько та тітка спадкодавця.

У четверту чергу право на спадкування за законом мають особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім'єю не менш як п'ять років до часу відкриття спадщини.

У п'яту чергу право на спадкування за законом мають інші родичі спадкодавця до шостого ступеня споріднення включно, причому родичі ближчого ступеня споріднення усувають від права спадкування родичів подальшого ступеня споріднення. У п'яту чергу право на спадкування за законом одержують утриманці спадкодавця, які не були членами його сім'ї.

Кожна наступна черга одержує право на спадкування тільки у разі відсутності спадкоємців попередньої черги.

Спадкоємець за заповітом чи за законом має право прийняти спадщину або не прийняти її. Прийняття спадщини з умовою чи із застереженням не допускається.

Для того, щоб прийняти спадщину, треба звернутися до нотаріуса за місцем її відкриття. Це робиться лише один раз.

Для відкриття спадкової справи нотаріусу подають такі документи:

 • Паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків спадкоємця;
 • Свідоцтво про смерть спадкодавця;
 • Заповіт (у разі його наявності);
 • Документ, що підтверджує родинні відносини з спадкодавцем  (для спадкування за законом);
 • Довідку про те, хто проживав.

Виключення: спадкоємець, який постійно проживав разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини, вважається таким, що прийняв спадщину, якщо протягом 6 місяців не заявив про відмову від неї.

Інші спадкоємці, які протягом вищезгаданого строку не подали заяву про прийняття спадщини, вважаються такими, що її не прийняли.

Від права на спадщину усуваються:

 • особи, які умисно позбавили життя спадкодавця;
 • особи, які перешкоджали спадкодавцеві скласти заповіт, внести до нього зміни, або скасувати заповіт;
 • батьки після дитини, щодо якої вони були позбавлені батьківських прав і їхні права не були поновлені на час відкриття спадщини;
 • особи, які ухилялися від виконання обов’язку щодо утримання спадкодавця;
 • особи, шлюб між якими є недійсним.                 

Нагадуємо, що для  отримання правової консультації необхідно звернутись до Арцизького МЦ за адресою: м. Арциз, вул. Будівельників, 15 б, тел.: (04845) 3-14-34; (097) 123 15 63;

Саратського бюро правової допомоги з адресою: смт. Сарата, вул. Чкалова, 2 (другий поверх). Тел.: (04848) 2-31-50;

Татарбунарського бюро правової допомоги за адресою: м. Татарбунари, вул. В. Тура, 48. Тел.: (04844) 3-18-46, (04844) 3-18-64;

Тарутинського бюро правової допомоги за адресою: смт Тарутине, вул. Центральна, 124. Тел.: (04847) 4-04-71, (04847) 4-04-47.

Арцизький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

 

 

 

 

 

-- 

З повагою

Арцизький місцевий центр з надання

безоплатної вторинної правової допомоги

Телефон: 04845-3-14-34;097-123-15-63

вул. Будівельників, 15б, м. Арциз,

Одеська область, 68404