Щодо подання податкової звітності з ПДВ сільгоспвиробниками у 2017 році

За перший звітний (податковий) період 2017 року сільськогосподарські товаровиробники подають податкову декларацію з позначкою "0110" за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21, у якій відображатимуться розрахунки з бюджетом за усіма операціями такого сільгоспвиробника.

У разі якщо в сільгоспвиробника за результатами здійснення сільськогосподарської діяльності за останній звітний (податковий) період перебування на спеціальному режимі було задеклароване від'ємне значення різниці між податковими зобов'язаннями і податковим кредитом, то такі суми податку переносяться із податкової декларації з ПДВ із позначкою 0121-0123,0130, поданої за останній звітний (податковий) період перебування на спеціальному режимі (грудень 2016 року/ IV квартал 2016 року), до податкової декларації з ПДВ із позначкою 0110 (рядок 16.1) за перший звітний період 2017 року (січень 2017 року/1 квартал 2017 року).

При виявленні помилок, допущених у податковій декларації з ПДВ з позначками «0121» - «0123» за звітні (податкові) періоди до 01 січня 2017 року, застосовуються норми Податкового кодексу України, чинні на дату виправлення таких помилок.

Оскільки, починаючи з 01 січня 2017 року скасовується дія спеціального режиму оподаткування сільгоспвиробників, уточнення показників податкових декларацій з ПДВ з позначками «0121» - «0123» здійснюється за формою уточнюючого розрахунку до декларації «0110».

Більш детально з таким роз’ясненням можна ознайомитися у листі Державної фіскальної служби України від 03.01.2017 № 8/7/99-99-15-03-02-17 «Про скасування спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства».