Звіт про використання доходів неприбуткової організації: особливості подання та заповнення у разі порушення вимог до неприбуткової організації

У разі порушення вимог, визначених у п. 133.4 статті 133 Податкового кодексу України, неприбуткова організація зобов'язана подати Звіт про використання доходів неприбуткової організації у термін 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного місяця.

 Звіт складається за період з початку року (або з початку визнання організації неприбутковою, якщо таке визнання відбулось пізніше) по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення.

Відповідно, для неприбуткових організацій - порушників у рядках 2 та 3 заголовної частини Звіту передбачено відмітку про такий особливий звітний період "Місяць", який зазначається при поданні Звіту за період з початку року по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення.

У Звіті зазначається сума самостійно нарахованого податкового зобов'язання з податку на прибуток, яка розраховується за ставкою 18% від суми коштів, витрачених не за цільовим призначенням, та/або суми доходу або її частини, що були розподілені серед засновників, членів неприбуткової організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб, та відображається у рядку 6 частини II Звіту.

Слід зауважити, що у разі допущення зазначених порушень неприбуткова організація виключається контролюючим органом з Реєстру і стає платником податку на прибуток на загальних підставах з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення.

Надалі, за період з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення, до 31 грудня звітного року неприбуткова організація зобов'язана щоквартально подавати до органів фіскальної служби квартальну фінансову звітність і податкову декларацію з податку на прибуток підприємств (з наростаючим підсумком) протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного  кварталу  та сплачувати податок протягом 10 календарних днів.

З наступного звітного року така неприбуткова організація подає фінансову звітність і податкову декларацію з податку на прибуток підприємств та сплачує податок у порядку, встановленому для платників податку на прибуток.

Більш детально з роз’ясненням щодо заповнення та подання звіту про використання доходів неприбуткової організації можна ознайомитись у листі ДФС України від 17.10.2016р. № 33649/7/99-99-15-02-01-17 «Щодо звітування неприбуткових установ та організацій».

Про зовнішньоекономічну діяльність
Експортні пропозиції:
Статистика