ЗВІТ 

голови Громадської ради районної державної адміністрації

за підсумками 2017  року

 

 

Громадська рада є постійно діючим колегіальним виборним органом (консультативно-дорадчим). Утворюється цей орган для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю районної державної адміністрації, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики в районі.

 

У зв’язку із закінченням терміну повноважень громадської ради при районній державній адміністрації в районі було проведено організаційну роботу по формуванню нового складу. За результатами проведеної роботи, 15 березня 2017 року на установчих зборів з формування нового складу громадської ради було сформовано новий склад громадської ради та обрано голову, заступника голови та секретаря громадської ради, який затверджений розпорядженням голови районної державної адміністрації від 22 березня 2017 року № 81/А-2017. Представників нового складу громадської ради залучено до роботи районних комісій, засідань колегій, районних комітетів, робочих груп, спостережливих комісій, координаційних рад та інших консультативно-дорадчих органів районної державної адміністрації. Протягом 2017 року проведено 6 засідань громадської ради, у тому числі 4 – у новому складі.

 

Засідання громадської ради проводились згідно з річним та уточненим квартальним планам. План роботи складався відповідно до пропозицій, що вносились членами громадської ради.

 

На засіданнях громадської ради протягом 2017 року було розглянуто 8 питань:

Про формування та затвердження плану роботи громадської ради на 2018 рік.

Про розробку Положення про громадську раду при районній державній адміністрації

Про основні аспекти реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади.

Про призначення пільг та житлових субсидій населенню району.

Про внесення пропозицій до річного плану роботи громадської ради на 2018 рік.

Про підготовку до туристично-оздоровчого сезону.

Про стан організації відпочинку та оздоровлення дітей за літній період 2017 року.

Про попередження деградації екосистеми Тузлівських лиманів та їх водообмін і зв’язок з морем.

 

З усіх зазначених питань були прийняті відповідні рішення. При підготовці проектів рішень враховувалась точка зору кожного члена громадської ради. Члени громадської ради активно реагували на питання, що виникали в ході обговорення, вносили конструктивні пропозиції, а керівництво району брало ці пропозиції до уваги. Тут необхідно звернути увагу на те, що жодне із засідань громадської ради не проходило без участі керівників району. При розгляді профільних питань в роботі ради брали участь фахівці відповідних структурних підрозділів районної державної адміністрації, комунальних підприємств, закладів охорони здоров’я та інших.

 

Крім того, представники громадської ради були присутні на 9 засіданнях колегій районної державної адміністрації, починаючі з квітня місяця.

 

Також у звітному періоді члени громадської ради брали участь у суспільно-значимих заходах, метою яких було сприяти формуванню позитивної громадської думки та формуванню управлінських рішень, щодо вирішення соціальних, культурних питань, які турбують громадськість району, покращення життєвого рівня окремих категорій населення (ветеранів, сімей з дітьми, молоді та інших).

 

Хочу побажати громадській раді бути більш дієвою, постійно здійснювати контроль за діяльністю районної державної адміністрації та її підрозділів, реально впливати на формування та реалізацію державної політики в районі. Щоб і в подальшому при проведеннях громадських слухань чи консультацій з громадськістю завжди враховувались пропозиції громадської ради.

 

 

 

Голова громадської ради       

при районній державній адміністрації                                                                                                                           М.П. Попов