Щодо визначення кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичних осіб та інші питання державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Верховною Радою України 14 жовтня 2014 року прийнятий Закон України №1701-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів", який набрав чинності 25.11.2014 року. Даний закон вносить зміни до низки нормативних актів, серед яких Кодекс України про адміністративні правопорушення, Господарський кодекс України, Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців".

Законом  доповнено перелік даних, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців інформацією про істотну участь та кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи.

     Терміни  "істотна  участь" та "кінцевий бенефіціарний власник
(контролер)"  вживаються  у  значенні, наведеному в Законі України
"Про  запобігання  та  протидію  легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження  зброї  масового  знищення"  

Законом замість таких діючих термінів, як контролер, контроль юридичної особи, контроль фізичної особи запроваджено єдиний термін — кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

При цьому фізичною особою - кінцевим бенефіціарним власником
(контролером)    юридичної особи не може бути особа, яка є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права.

Відповідно до статті 64 прим. 1  Господарського кодексу України, підприємства, крім державних та комунальних підприємств, зобов'язані встановлювати свого кінцевого бенефіціарного власника 
(контролера)", регулярно оновлювати і зберігати інформацію про нього та надавати її державному реєстратору у випадках та в обсязі, передбачених законом.

Закон зобов’язує юридичних осіб подавати державному реєстратору відомості про свого кінцевого бенефіціарного власника
(контролера)".    Обов’язок поширюється як на новостворених юридичних осіб так і на тих, які зареєстровані до набуття чинності Законом. Якщо перші розкриватимуть інформацію під час реєстрації створення юридичної особи то другі — на протязі шести місяців з моменту набуття законом чинності.

Розкриття інформації про кінцевого бенефіціарного власника
(контролера)"  здійснюватиметься шляхом внесення такої інформації:

- при створенні юридичної особи — до реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи (форма №1).

- для зареєстрованих юридичних осіб — до реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в ЄДР (форма №4).

Надання будь-яких інших документів для цих цілей законом не встановлено. Натомість невідповідність відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)"  у реєстраційній картці відомостям у ЄДР буде додатковою підставою для відмови у державній реєстрації.

Закон передбачає адміністративну відповідальність за ненадання інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів).

Стаття 166-11 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлює адміністративну відповідальність для керівника юридичної особи або особи уповноваженої діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу). Неподання інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)  наведеними особами каратиметься штрафом від трьохсот (5100 грн.) до п’ятисот (8500 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Вже зареєстровані юридичні особи мають подати державному реєстратору юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відомості про своїх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)  упродовж шести місяців з дня набрання чинності Закону, тобто до 25 травня 2015 року.

Слід нагадати суб'єктам господарювання про те, що згідно ч.ч. 11-12 статті 19 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», юридична особа зобов'язана подавати (надсилати) щороку протягом місяця, що настає за датою державної реєстрації, починаючи з наступного року, державному реєстратору реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу (форма 6).

Нагадуємо також, що згідно зі статтею 14  Закону України № 996 - 14 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», підприємства (крім бюджетних установ) зобов'язані подавати (надсилати   рекомендованим   листом)  державному  реєстратору  за місцезнаходженням  реєстраційної справи не пізніше ніж до 1 червня року,  що  настає  за  звітним  періодом,  фінансову звітність про господарську  діяльність  у  складі  балансу  і  звіту  про  річні фінансові результати.

                   Якщо у Вас є запитання у сфері державної реєстрації юридичних осіб

та фізичних осіб-підприємців, звертайтеся до державного реєстратора реєстраційної служби Татарбунарського районного управління юстиції в Одеській області за адресою м.Татарбунари, вулиця Горького 1 каб.№16 (центр надання адмінпослуг), телефон 31742.