tatarbunar-Паспорт Дозвільного центру 2015 р.

Паспорт

дозвільного ЦЕНТРУ

Татарбунарського району, Одеської області

територіально-адміністративна одиниця (район/місто, область)

 

  1. Загальні дані

 

1.1.  Дата створення

01 липня 2005 року

1.2.   Назва, номер, дата розпорядчого документу місцевого органу влади про створення Дозвільного центру

Доручення голови райдержадміністрації від 29.06.2005р.№5/1282 та від 15.11.2005р. №5/2524

1.3.  Місцезнаходження територіально-адміністративної одиниці, в якій створено Дозвільний центр

Одеська область м. Татарбунари вул.Горького 1

1.4.  Поштова адреса (у разі наявності)

68100, Одеська область, м.Татарбунари

 вул. вул.Горького 1

1.5.  Телефон, факс, електронна пошта

04844. 3-37-00, tat_dozvil @ ukr.net

1.6.  Прізвище, ім’я, по батькові державного адміністратора (-ів)

Мусіхін Олександр Миколайович

1.7.  назва, номер розпорядчого документу місцевого органу влади про призначення (покладання обов’язків ) державного адміністратора (ів)

Розпорядження голови райдержадміністрації

№ 28/к-2011 від 01.06.2011 р.

1.8.  Адреса веб-сторінки у мережі Інтернет (у разі наявності)

http://tatarbunar-rda.odessa.gov.ua/

1.9.  Розклад роботи

Пн., Ср., Пт., Сб. з 9:00 – 17:00

Вт., Чт. з 9:00 – 20:00, перерва з 13:00 – 14:00

1.10.      Прізвище, ім’я, по батькові, посада та контактний телефон особи, яка відповідає за роботу Дозвільного центру, та керівника відповідної РДА (міськвиконкому), що відповідає за діяльність Дозвільного центру

В. О голови районної державної адміністрації Султан С. А.тел. 048443-10-39

1.11.      Кількість населення територіально-адміністративної одиниці, в якій створено Дозвільний Центр

39469 чоловік.

1.12.      Кількість зареєстрованих юридичних та фізичних осіб-підприємців, що знаходяться на обліку у відповідній  територіально-адміністративній одиниці, в якій створено Дозвільний Центр

Станом на 01.01.2015 р.

юридичних – 1187

фізичних - 1623

 

2. Матеріально-технічна база

 

2.1. Загальна площа приміщення (кв.м.)

30 кв. м / будівля районної державної адміністрації

2.2. Кількість кімнат

1

2.3.Кількість робочих місць всього у т.ч. відповідно облаштованих

2

2

2.4. Наявність інформаційних стендів (відповідність їх змісту вимогам Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”)

Відповідають вимогам Закону України

2.5. Наявність оргтехніки:

2.5.1.     персональний комп’ютер (шт.)

2.5.2.     копіювальний апарат (шт.)

2.5.3.     принтер (шт.)

2.5.4.     сканер (шт.)

2.5.5.     телефонний апарат (шт.)

2.5.6.     телефон-факс (шт.)

 

1

1

1

-

1

1

2.6. Забезпеченість доступу в мережу Інтернет та до Інтернет – ресурсів з законодавчою базою України

ADSL

2.7. Наявність журналу обліку, в якому адміністратор реєструє заяви та відповідні документи, що подаються суб’єктами господарювання для отримання документів дозвільного характеру

є

 

3. Перелік місцевих дозвільних органів, які беруть участь у роботі Дозвільного центру

 

3.1. Загальна чисельність працюючих, з них:

8

3.1.1. Структурні підрозділи  райдержадміністрації (міськвиконкому), їх назви

 Державний адміністратор Дозвільного центру,

 Відділ містобудування, архітектури, розвитку інфраструктури  та ЖКГ  райдержадміністрації

3.1.2. Територіальні органи центральних органів виконавчої влади, представники  яких беруть участь у роботі Центру (необхідно зазначити конкретні дозвільні органи (їх територіальні органи) – МОЗ (СЕС), МНС (Державна пожежна служба),  тощо

Татарбунарське міжрайонне управління Головного управління Держсанепідслужби в Одеській області,

МНС (Державна пожежна служба),

Районна державна лікарня ветеринарної медицини,

Департамент державного архітектурно-будівельного контролю в Одеській області,

Департамент екології та природних ресурсів Одеської ОДА

3.1.3. Інших учасників

-

 

4. Матеріально-фінансове забезпечення

 

4.1. Джерела та обсяги фінансування діяльності Дозвільного центру (державні, залучені), грн. :

Державні 

4.1.1. Загальна сума фінансування, яка виділена з державного (місцевого) бюджету на поточний рік, грн.

-

4.1.2. Технічна допомога (назва організації, що надала технічну допомогу, склад технічної допомоги)

Інформаційно-Ресурсний Центр, м. Київ, встановлення програми РДДХ

 

 

5. Перелік документів дозвільного характеру, які видаються в Дозвільному Центрі (із зазначенням дозвільних органів):

 

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи (діючих об’єктів, у тому числі військового та оборонного призначення; документації на розроблювані техніку, технології, устаткування, інструменти тощо;

щодо ввезення, реалізації та використання сировини, продукції (вироби, обладнання, технологічні лінії тощо) іноземного виробництва за умови відсутності даних щодо їх безпечності для здоров’я населення;

щодо продукції, напівфабрикатів, речовини, матеріалів та небезпечних факторів, використання, передача або збут яких може завдати шкоди здоров’ю людей);

експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об’єктів), що здійснюють в Україні діяльність з виробництва та/або обігу харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі.

Дозвіл на початок роботи від територіального органу державного нагляду у сфері пожежної безпеки.

Дозвіл на проведення заходів із залученням тварин;

експлуатаційний дозвіл для потужностей (об’єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів;

експлуатаційний дозвіл для потужностей (об’єктів):

-       з переробки неїстівних продуктів тваринного походження;

-       центрів розведення племінних тварин, підприємств/об’єднань з племінної справи, селекційних, селекційно-технологічних та селекційно-гібридних центрів, іподромів, станцій оцінки племінних тварин;

-       з виробництва та обігу ветеринарних препаратів;

-       з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів.

Погодження проектів землеустрою сільськогосподарських підприємств, установ і організацій, особистих селянських, фермерських господарств Відділом Держземагенства.

Щодо процедури реєстрації декларації про готовність об’єкта до експлуатації та видачі сертифікату;

щодо процедури отримання права на виконання будівельних робіт;

щодо процедури реєстрації декларації про готовність об’єкта до експлуатації індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків І та ІІ категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж.

Дозвіл на розміщення відходів (крім небезпечних);

дозвіл  на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для об’єктів ІІ та ІІІ груп;

дозвіл на спеціальне водокористування (у разі використання води водних об’єктів загальнодержавного значення);

затвердження ліміту на утворення та розміщення небезпечних відходів;

затвердження ліміту на утворення та розміщення відходів (крім небезпечних).

 

6. Проблеми Центру, вирішення яких залежить від:

 

1. Мінекономрозвитку (як спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності).

2. Центральних /місцевих/ органів влади. 

 

 

Державний адміністратор                                                                                                  О.М. Мусіхін

 

25.02.2015 р.