ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ ПРО ВНЕСЕННЯ КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА (КОНТРОЛЕРА)

 До 25 вересня 2015 р. всі підприємства (крім державних та комунальних) зобов’язані надати державному реєстратору інформацію про свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера) , або про відсутність такого бенефіціарного власника (контролера).

              Звільнено від обов’язку подання відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) релігійні організації, державні та комунальні підприємства, юридичні особи, учасниками яких є виключно фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їх учасниками (членами). 

           З метою уникнення порушень Закону та незручностей при подачі відповідних документів державним реєстраторам юридичних осіб та фізичних    осіб-підприємців територіальних управлінь юстиції Одеської області рекомендуємо завчасно надати юридичними особами необхідні відомості.

             За невиконання цього обов’язку передбачена відповідальність у вигляді штрафу до 17 000 грн. При цьому, штрафувати будуть не підприємство, а особисто його керівника.

            Звертаємо увагу на те, що нещодавно Верховною Радою України були прийняті законодавчі акти, спрямовані, зокрема, на боротьбу з корупцією та створення механізмів, що зроблять більш прозорою структуру власності.

           Основною метою прийнятих законів є встановлення механізму розв’язання проблеми виявлення фізичної особи – кінцевого вигодоодержувача (кінцевий бенефіціарний власник (контролер)) юридичних осіб та запобігання можливості легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, оскільки всі юридичні особи приватного права зобов’язані вказувати кінцевого бенефіціарного власника (контролера) – фізичну особу при реєстрації та зміні власності юридичної особи. 

        Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

       Тобто, кінцевим бенефіціарним власником (контролером, кінцевим вигодоодержувачем) юридичної особи є фізична особа (засновник), яка володіє 25% і більше статутного капіталу юридичної особи або є одноосібним власником юридичної особи. При цьому фізичною особою кінцевим бенефіціарним власником (контролером, кінцевим вигодоодержувачем) не може бути особа, яка є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права.

         Відтепер всі підприємства, крім державних та комунальних підприємств, зобов’язані встановлювати свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), регулярно оновлювати і зберігати інформацію про нього та надавати її державному реєстратору у випадках та в обсязі, передбачених законом

        Статтею 64-1 Господарського кодексу України визначено, що підприємства, крім державних та комунальних підприємств, зобов'язані встановлювати свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), регулярно оновлювати і зберігати інформацію про нього та надавати її державному реєстратору у випадках та в обсязі, передбачених законом.

       Згідно з частиною другою статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (далі - Закон про реєстрацію) в Єдиному державному реєстрі має міститись, зокрема:

       інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа, а саме: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків;

       інформація про структуру власності засновників - юридичних осіб (крім політичних партій, творчих спілок та їх територіальних осередків, адвокатських об'єднань, торгово-промислових палат, державних органів, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій), яка дає можливість встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб, а саме: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків.

        Обов’язок поширюється як на новостворених юридичних осіб так і на тих, які зареєстровані до набуття чинності Законом

      Законом України України від 21.05.2015 №475 «Про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей про кінцевого вигодо одержувача (контролера) юридичної особи» (набрав чинності 26.05.2015) продовжено строк подачі юридичними особами, зареєстрованими до набрання чинності Закону України від 14.10.2014 №1701 «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення кінцевих вигодо одержувачів юридичних осіб та публічних діячів», відомостей про свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) їх учасника (засновника), якщо учасник (засновник) юридична особа, або про відсутність такого бенефіціарного власника (контролера) до 25 вересня 2015 року.

       Новостворені юридичні особи розкриватимуть інформацію підчас реєстрації створення юридичної особи.

       Юридичні особи, які зареєстровані до набуття чинності вищевказаних змін, розкривають вищевказану інформацію протягом шести місяців з моменту набуття законом чинності, а саме до 25 вересня 2015р.

       Розкриття інформації здійснюватиметься шляхом внесення такої інформації:

       – при створенні юридичної особи — до реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи (форма 1).

       – для зареєстрованих юридичних осіб — до реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в єдиному державному реєстрі (форма 4).

       Надання будь-яких інших документів для цих цілей законом не встановлено.

       За ненадання інформації про вигодоодержувачів (кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)) до 25 вересня 2015 року передбачена адміністративна відповідальність, а саме:

       Відповідно до статті 16611 Кодексу України про адміністративні правопорушення, неподання юридичною особою державному реєстратору передбаченої Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи – тягне за собою накладення на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), штрафу від трьохсот (5100 грн.) до п’ятисот (8500 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

      За подання державному реєстратору неправдивої інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера, вигодоодержувача) юридичної особи передбачена кримінальна відповідальність, а саме:


Згідно з статтею 2051 Кримінального кодексу України, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи – підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору – караються штрафом від п’ятисот (8 500 грн.) до тисячі (17 000 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.