Форма 1

Інформація

про стан розгляду запитів на публічну інформацію

у Татарбунарській  районній  державній  адміністрації

за  І квартал 2018 року

 

Назва органу виконавчої влади

Загальна кількість

отриманих запитів

на інформацію

Кількість запитів на інформацію, що надійшли

 

Результати розгляду запитів на інформацію

за типом входження запиту

 

за особою запитувача

від представників ЗМІ

від ОВВ як до розпорядника інформації

поштою

електронною поштою

факсом

телефоном

особистий прийом

від  фізичних осіб

від юридичних осіб

від об’єднань громадян без статусу юридичної  особи

задоволено

надіслано належним розпорядникам інформації

відмовлено

опрацьовується

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Татарбунарська

районна державна адміністрація

 

18

9

9

0

0

0

8

8

1

0

1

18

0

0

0

 

 

 

Начальник відділу діловодства та доступу 

до публічної  інформації апарату

районної державної адміністрації                                                                                                                                 Н.К.Івкіна                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                           Форма 2

Класифікатор змісту запитів

у Татарбунарській  районній  державній  адміністрації

за  І  кварталі 2018 року

 

Назва органу

виконавчої влади

Разом

Реалізація промислової політики

Аграрний сектор, земельні

відносини

Реалізація житлової політики,

будівництво

Комунальне господарство

Транспорт і зв’язок

Економічна, інвестиційна

політики, підприємництво

Фінансова політики,

розпорядження бюджетними коштами

Праця та заробітна плата

Соціальний захист

Охорона здоров’я

Освіта, наукова діяльність

Правова інформація,

забезпечення законності та

правопорядку

Інформація про стан довкілля

Інформація щодо надзвичайних

ситуацій та загроз стихійного лиха

Питання сім’ї, дітей, молоді

Питання тендерної рівності

Питання культури, охорона

культурної спадщини

Питання спорту та туризму

Діяльність центральних органів виконавчої влади

Діяльність місцевих органів

виконавчої влади

Діяльність органів місцевого

самоврядування

Діяльність об’єднань громадян,

релігійні питання та

міжнаціональні відносини

 

Інше

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Татарбунарська районна

державна адміністрація

18

0

3

3

2

1

3

2

0

0

0

0

0

1

0

0

0

2

0

0

0

0

0

1

 

 

 

 

Начальник відділу діловодства та доступу 

до публічної  інформації апарату

районної державної адміністрації                                                                                                                              Н.К.Івкіна