06.09.2011

Про внесення змін до розпорядження голови Татарбунарської районної державної адміністрації від 19 березня 2009 року № 100/А-2009 «Про затвердження Положення про загальний відділ апарату Татарбунарської районної державної адміністрації»

УКРАЇНА

ТАТАРБУНАРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

      м. Татарбунари

 

 28.04.2011 р.                                                                                                   № 156/А-2011

 

Про внесення змін до розпорядження голови Татарбунарської районної державної адміністрації від 19 березня 2009 року № 100/А-2009 «Про затвердження Положення про загальний відділ апарату Татарбунарської районної державної адміністрації»

 

Згідно зі статтями 19, 119 Конституції України, статтями 6, 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання розпорядження голови Татарбунарської райдержадміністрації від 27 квітня 2011 року № 155/А-2011 «Про запровадження в дію Закону України «Про доступ до публічної інформації»:

 

1. Внести до Положення про загальний відділ апарату Татарбунарської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 19 березня 2009 року № 100/А-2009 «Про затвердження Положення про загальний відділ апарату Татарбунарської районної державної адміністрації» наступні зміни:

1.1. Розділ І «Загальні положення» після другого абзацу доповнити абзацом наступного змісту: «У сфері доступу до публічної інформації відділ відповідає за забезпечення доступу запитувачів інформації до публічної інформації. Відділ є місцем роботи запитувачів з документами чи їх копіями, а також для  фотографування, копіювання, сканування, записування на будь-які носії інформації тощо».

У зв’язку з цим абзаци третій - п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим – шостим.

1.2.  Розділ 2 «Завдання та обов’язки» після п’ятого абзацу  доповнити абзацами наступного змісту:

«веде облік документів райдержадміністрації;

  веде облік запитів на інформацію».

У зв’язку з цим абзаци шостий – тридцять перший вважати відповідно абзацами восьмим – тридцять третім.

         2. Начальнику загального відділу апарату райдержадміністрації Гаджилєєвій В.І. внести зміни в посадові інструкції працівників відділу.

         3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Коваль Л.В.

 

 Голова районної

державної адміністрації                                                                               Н.Г.Кожухаренко