Аналіз регуляторного впливу до проекту розпорядження виконуючого обов’язки голови районної державної адміністрації «Про затвердження Положення про комісію з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам на території Татарбунарсь

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

На даний час у питаннях відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам існує ряд недоліків, які потребують усунення. Серед таких слід зазначити:

- забезпечення чіткого визначення всіх механізмів та процедур, пов’язаних із відшкодуванням збитків власникам землі та землекористувачам відповідно до вимог Земельного кодексу України (зі змінами, Податкового кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про оренду землі» та постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. N 284 «Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам»;

- необхідність визначення порядку  відшкодування збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам .

За таких умов, пропонується затвердити Положення про комісію з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам на території Татарбунарського району Одеської області.

Положення буде, передбачати чітку систему, завдяки якій будуть належно підготовлені матеріали для відшкодування збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам на території району.

 

2. Ціль державного регулювання

Метою прийняття акта є створення єдиних організаційно-правових та економічних засад визначення розмірів та порядку відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, а саме організація визначення розміру збитків власникам землі та землекористувачам, підготовка та розгляд матеріалів по визначенню розміру збитків та їх відшкодуванню.

Основним завданням проекту нормативного акту є стимулювання вчасного оформлення правовстановлюючих документів та повної оплати за користування земельними ділянками фізичними та юридичними особами на території Татарбунарського району, встановлення  порядку визначення розміру збитків власникам землі та землекористувачам внаслідок порушення земельного законодавства, збільшення надходжень до місцевих бюджетів.

 

3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей

Альтернативними способами досягнення встановлених цілей є:

- неприйняття запропонованого регуляторного акту (в цьому випадку неможливо визначити та здійснити відшкодування збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам);

- запровадження зазначеного регуляторного акту дасть можливість забезпечити досягнення визначених цілей.

Обрання останнього способу досягнення встановлених цілей приведе організацію визначення розміру збитків та їх відшкодування власникам землі та землекористувачам у відповідність до вимог діючого законодавства.  Затвердження Положення забезпечить рівні та єдині права на відшкодування збитків всім власникам землі та землекористувачам.

 

 

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Запропонованим проектом розпорядження передбачається затвердити Положення про комісію з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам на території Татарбунарського району Одеської області.

Положенням регламентовано процедуру визначення розміру збитків власникам землі та землекористувачам.

У свою чергу з метою реалізації даної позиції проектом акту передбачено:

- порядок роботи Комісії з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам;

- порядок визначення розміру збитків;

- порядок відшкодування збитків;

- порядок підготовки та розгляд матеріалів по визначенню розміру збитків;

- визначення форми повідомлення підприємств, установ, організацій та фізичних осіб,  яким нанесені збитки, про час та дату засідання Комісії;

- визначення форми акту з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам;

- визначення форми договору про добровільне відшкодування збитків, спричинених власникам землі та землекористувачам.

Порядок передбачає врегулювання механізму визначення та відшкодування збитків, встановлює єдину процедуру відшкодування збитків, заподіяних власникам землі внаслідок порушення вимог земельного законодавства, включаючи і неодержані доходи.

 

Розробка Проекту розпорядження здійснюється за принципом: законності, гласності (відкритості та загальнодоступності), прозорості та врахування громадської думки. Дія регуляторного акта поширюється на Татарбунарський район Одеської області. Регуляторний акт доводиться до відома учасників відносин шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Одеської облдержадміністрації (веб-сторінка «Татарбунарська районна державна адміністрація», розділ «Регуляторна політика»).

 

5. Обґрунтування можливостей досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Вказаний регуляторний акт в повному обсязі відповідає нормам діючого законодавства України, після набрання чинності якого, буде забезпечено дотримання норм земельного законодавства, зменшення кількості випадків використання земельних ділянок без правовстановлюючих документів та збільшення надходжень до місцевих бюджетів району.

 Прийняття регуляторного акта забезпечить виконання райдержадміністрацією вимог постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. N 284 «Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам».

 

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

У результаті прийняття регуляторного акта очікується отримання таких позитивних факторів як:

- впровадження порядку для визначення та відшкодування збитків, завданих власникам землі внаслідок порушення норм землекористування;

- економічне стимулювання ефективного та раціонального використання земельних ділянок;

- надходження додаткових коштів  до місцевих бюджетів;

- забезпечення оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки у встановлені законодавством терміни.

Запропонований акт стосується інтересів держави, суб’єктів господарювання, населення. 

У разі прийняття запропонованого регуляторного акта очікуються наступні витрати та вигоди для всіх учасників регуляторного процесу:

Сфера

регулювання

Вигоди

Витрати

1

2

3

Держава

- своєчасне оформлення правовста-новлюючих документів на землю;

- забезпечення контролю за організацією відшкодування збитків землекористувачам;

- реалізація державної політики у сфері регулювання земельних відносин;

- збільшення надходжень до місцевих бюджетів від плати за землю

Передбачається витрачання коштів на поштові та канцелярські витрати

Суб’єкти господарювання

- визначення чіткого порядку для визначення та відшкодування збитків, завданих внаслідок порушення вимог землекористування;

- економічне стимулювання ефективного та раціонального використання земельних ділянок

Передбачаються витрати коштів на:

- оформлення право-встановлюючих доку-ментів на землю;

- сплату відповідного податку.

Населення

- покращення соціального забезпечення громадян та благоустрою населених пунктів району за рахунок збільшення надходжень до місцевих бюджетів

відсутні

 

7. Обґрунтування терміну дії регуляторного акта

            Акт набирає чинності з дня його опублікування в засобах масової інформації відповідно до законодавства України.

            Запропонований регуляторний акт довгостроковий. Доповнення та зміни будуть вноситися після внесення відповідних змін до чинного законодавства України та у разі потреби за підсумками аналізу відстеження його результативності. Перегляд положень регуляторного акту, його скасування, відміна чи внесення до нього змін здійснюватиметься у відповідності з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Інформування зацікавлених суб’єктів господарювання про розпорядження виконуючого обов’язки голови районної державної адміністрації буде здійснено шляхом його опублікування в районній газеті «Татарбунарский вестник» та розміщено на офіційному веб-сайті Одеської обласної державної адміністрації (веб-сторінка Татарбунарська районна державна адміністрація», розділ «Регуляторна політика» (http://tatarbunar-rda.odessa.gov.ua/).

 

В результаті прийняття проекту очікуються такі позитивні фактори як:

8.1. Розмір надходжень до бюджетів, пов’язаних із дією акта, збільшиться орієнтовно на 5-10 відсотків;

8.2. Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта - близько 1650 фізичних осіб - підприємців та 1168 юридичних осіб, які є власниками землі та землекористувачами.

8.3.  Розмір коштів та час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання або фізичними особами  пов’язаних на виконання вимог акту – додаткового витрачання коштів та часу не передбачається.

8.4 Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта - середній, оскільки проект був розміщений на офіційній веб-сторінці районної державної адміністрації офіційного сайту обласної державної адміністрації. Важливу роль щодо поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта мають наради та робочі зустрічі, значна кількість яких була проведена при розробці проекту акта.

 

9. Заходи, за допомогою яких здійснюється відстеження результативності акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись згідно із вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Базове відстеження регуляторного акта здійснюватиметься у межах строків, встановлених статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Результативність відстежуватиметься шляхом проведення моніторингу задоволеності суб’єктів господарювання, фізичних та юридичних осіб якістю отриманих послуг та аналізу ступеня досягнення цілей державного регулювання.

Для відстеження використовуватимуться статистичні дані та дані опитування суб’єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців).

Повторне відстеження  здійснюватиметься через 1 рік після набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних у порівнянні із базовим відстеженням.

Періодичне відстеження здійснюється раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного  відстеження результативності цього акта.

 

 

 

Виконуючий обов’язки голови

районної державної адміністрації                                                                         С.А.Султан

 

 

 

 

Розробник:   відділ    економічного

розвитку і торгівлі Татарбунарської

райдержадміністрації

Економ Наталя Вікторівна 3 23 31