Про затвердження Положення про комісію з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам на території Татарбунарського району Одеської області

ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

 

.04.2015                                          Татарбунари                              №       /А-2015

 

Про затвердження Положення про комісію з визначення та

відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам

на території Татарбунарського району Одеської області 

 

Відповідно до статей 13, 16, 21, пункту 9 статті 39  Закону  України  «Про  місцеві  державні  адміністрації», статей 156, 157 Земельного кодексу України постанови  Кабінету  Міністрів  України  від 19 квітня  1993 року № 284  «Про  порядок  визначення  та  відшкодування  збитків  власникам  землі  та  землекористувачам», з метою  ефективного  використання  землі суб’єктами земельних відносин (пункт 2 стаття 2 Земельного кодексу України): 

 

1. Затвердити Положення про комісію з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам на території Татарбунарського району Одеської області, що додається.                                                            

 

2. Відділу діловодства та доступу до публічної інформації апарату Татарбунарської районної державної адміністрації:

 

2.1. Подати розпорядження на державну реєстрацію до Татарбунарського районного управління юстиції Одеської області в п’ятиденний термін з дня підписання.

 

2.2. Розпорядження розмістити на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації та надати для опублікування в газеті  «Татарбунарский вестник» після державної реєстрації.

 

3. Розпорядження набирає чинності з дня офіційного опублікування в газеті  «Татарбунарский вестник».

 

4. Контроль за виконання розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

 

Виконуючий обв’язки голови

районної державної адміністрації                                                      С.А.Султан

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО               Розпорядження виконуючого обов’язки голови Татарбунарської районної державної адміністрації

               .04.2015 №      /А-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам на території Татарбунарського району Одеської області

 

I. Загальні положення.

 

1. Комісія з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам на території Татарбунарського району Одеської області (далі – Комісія) створена відповідно до статей 13, 16, 21, пункту 9 статті  39   Закону  України    «Про   місцеві державні адміністрації», статей 156, 157 Земельного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 року № 284 «Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам».

Метою діяльності комісії є визначення розміру та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, заподіяних вилученням (викупом) та тимчасовим зайняттям земельних ділянок, встановленням обмежень щодо їх використання, погіршенням   якості   ґрунтового покриву та інших корисних властивостей земельних ділянок або приведенням їх у непридатний для використання стан та неодержанням доходів у зв’язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок.

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України,  Законом України «Про місцеві державні  адміністрації», Земельним кодексом України, постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 року № 284 «Про порядок визначення  та відшкодування  збитків   власникам   землі   та землекористувачам», цим Положенням.

 

II. Організація роботи комісії.

 

1. Організація   роботи   Комісії   покладається на голову комісії. Голова комісії скликає та веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян,  підприємствами, установами, організаціями, громадянами.

Персоніфікований склад Комісії затверджується окремим розпорядженням голови районної державної адміністрації, з урахуванням змін посад та осіб, які займають ці посади.

2. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться не рідше, ніж один раз на місяць.

3. Матеріали розглядаються в присутності суб’єкта, відносно якого вони надійшли. При відсутності цієї особи (її представника) матеріали можуть бути розглянуті лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення стосовно місця та часу розгляду матеріалів.

4. Повідомлення підписується головою Комісії та надсилається юридичним та фізичним особам рекомендованим листом із зворотнім повідомленням про отримання або вручається особисто під підпис (додаток 1).

5. У разі визнання вимог, зазначених у повідомленні та надання згоди на добровільне відшкодування збитків укладається договір про добровільне  відшкодування збитків (додаток 2).                                                                                    6. Договір про добровільне  відшкодування збитків укладається між підприємствами, установами, організаціями та громадянами, яким заподіяно збитки із особами, що заподіяли збитки.

7. При підготовці до розгляду матеріалів голова вирішує наступні питання:

чи належить до компетенції Комісії розгляд даних матеріалів;

чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді матеріалів, про час і місце їх розгляду;

чи витребувано необхідні додаткові матеріали.

8. Комісія з питань, що відносяться до її компетенції, в порядку, визначеному законодавством, має право отримувати від виконавчих органів ради, підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, окремі необхідні матеріали та документи.

9. Комісія у межах своїх повноважень запрошує у разі необхідності посадових осіб, представників органів ради, органів державної влади, комунальних підприємств, експертів, спеціалістів для участі у роботі Комісії, а також представників громадських організацій та засобів масової інформації.

10. Розгляд справи починається з оголошення складу Комісії. Головуючий на засіданні Комісії оголошує, які матеріали підлягають розгляду. На засіданні заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді матеріалів, досліджуються подані документи та вирішуються клопотання.

11. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 загального складу Комісії.

12. За результатами роботи Комісії складаються відповідні акти (додаток 3).

Акт комісії повинен містити:

найменування Комісії, яка склала акт;

дату розгляду матеріалів;

відомості про суб’єкта, відносно якого надійшли матеріали на розгляд Комісії;

 

викладення обставин, встановлених при розгляді матеріалів;

зазначення розміру збитків, заподіяних власнику землі чи землекористувачу.

13. Акт Комісії оголошується негайно після його складення та підписується усіма присутніми на засіданні членами Комісії. Копія акта протягом  3-х днів вручається або висилається суб’єкту, відносно якого надійшли матеріали на розгляд Комісії.

 

III. Порядок визначення розміру та відшкодуванню збитків власникам землі та землекористувачам.

 

3.1 Відшкодуванню підлягають: збитки власників землі і землекористувачів, у тому числі орендарів, включаючи і неодержані доходи. Неодержаний доход – це доход, який міг би одержати власник землі у формі орендної плати або земельного податку, із земельної ділянки, і який він (власник землі) не одержав внаслідок невчасної, неповної, або несплати за її користування (в тому числі за самовільне або тимчасове зайняття, обмеження прав, погіршення якості землі або приведення її у непридатність для використання за цільовим  призначенням у результаті негативного впливу, спричиненого діяльністю підприємств, установ, організацій та громадян тощо).

3.2. Збитки відшкодовуються власникам землі і землекористувачам, у тому числі орендарям, підприємствами, установами, організаціями та громадянами, що  їх заподіяли, за рахунок власних коштів не пізніше одного місяця після затвердження Татарбунарською районною державною  адміністрацією  актів Комісії.

3.3. Розміри збитків визначаються у повному обсязі (відповідно до реальної вартості майна на момент заподіяння збитків, проведених витрат на поліпшення  якості земель (з урахуванням ринкової або відновної вартості).

3.4. Розмір   збитків  при   використанні   земель   без   оформлення правовстановлюючого документу, що посвідчує право оренди (користування) земельної ділянки, дорівнює сумі, яка могла б надійти до місцевого бюджету у разі,  якщо   б  зазначений   договір   був укладений   між   орендарем    та орендодавцем, або у разі, якщо  був  би   здійснений розрахунок земельного податку. Розмір збитків  нараховується на підставі даних нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

Розрахунок недоодержаної в місцевий бюджет орендної плати за землю проводиться  відділом  Державного земельного агентства у  Татарбунарському  районі Одеської області по кожному  підприємству, установі, організації чи громадянину окремо, та є невід’ємною  частиною акту комісії. Розрахунок неодержаного земельного податку  проводиться у Татарбунарському відділенні Саратської об’єднананої державної податкової інспекції Головного Управління ДФС в Одеській області та подається на розгляд комісії.                                               3.5. У разі, якщо підприємство, установа, організація чи громадянин, по якому проводиться перевірка, частково здійснював плату за землю, і це підтверджується листом Татарбунарського відділення Саратської об’єднаної державної податкової інспекції Головного Управління ДФС в Одеській області, то розмір збитку визначається як різниця між неодержаною в бюджет та сплаченою сумою.                                                                                        

3.6. Комісія здійснює контроль за виконанням актів, затверджених Татарбунарською районною  державною  адміністрацією,   та у разі несплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами суми збитків, вказаної в акті Комісії, подає до юридичного  сектору райдержадміністрації  пакет матеріалів для звернення до суду.

 

4. Прикінцеві положення.

 

4.1. Адреса Комісії для надсилання кореспонденції: 68100,                      вул. Горького,1, м. Татарбунари, Одеська область.

4.2. Ліквідація та реорганізація Комісії здійснюється за ініціативою Татарбунарської районної  державної адміністрації  та в інших випадках, передбачених законодавством України.

4.3. Дане Положення набирає чинності з моменту його реєстрації в Татарбунарському районному управлінні юстиції Одеської області.

 

 

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                                          Л.В. Коваль

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Положення про комісію з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам на території Татарбунарського району Одеської області

 

 

 

Назва юридичної особи

її юридична або фактична адреса

П.І.Б. фізичної особи

її адреса за місцем реєстрації або фактичного проживання

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

 

На підставі Положення про комісію з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам на території Татарбунарського району Одеської області, засідання якого відбулося ___________, розглянуті матеріали про розрахунок збитків, які нанесені _________________________________________________ (назва юридичної або фізичної особи, яка заподіяла збитки)  _______________________________________________ (назва юридичної або фізичної особи, якій заподіяно збитки) та підлягають відшкодуванню у зв’язку з (зазначити необхідне)

       _________________________________________________________________ вилученням (викупом), тимчасовим зайняттям земельних ділянок, встановленням обмежень щодо їх використання, погіршенням якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей земельних ділянок, приведенням їх у непридатний для використання стан, неодержанням доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок, самовільним зайняттям земельних ділянок, використанням земельних ділянок без оформлення документів, що посвідчують право на земельну ділянку відповідно до закону, в інших випадках, коли особа використовує земельну ділянку з порушенням земельного законодавства чи законодавства про плату за землю.

Земельна ділянка площею _________________ знаходиться за адресою _____________________________________________________________.

Акт з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам від________ №___, затверджений протоколом комісії від__________ №___.

Пропонуємо у 10-денний термін з дня надходження цього повідомлення розглянути його разом з актом та про результати їх розгляду інформувати у письмовій формі комісію з визначення та відшкодування збитків.

У разі визнання вимог, добровільне відшкодування збитків здійснюється в досудовому порядку шляхом укладання договору про відшкодування збитків.

У разі відмови добровільно відшкодувати завдані збитки вони стягуються у судовому порядку.

 

Додаток:

копія Акта з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам від ____________№______;

копія протоколу комісії з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам на території Татарбунарського району Одеської області від ____ №________ .

 

Підпис (голови Комісії)

 

 

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                                              Л.В.Коваль

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Положення про комісію з

визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам на території Татарбунарського району Одеської області

 

ДОГОВІР

про добровільне відшкодування збитків

 

 «___»______20___ р.                                                                        Татарбунари    

 

___________________________________(назва підприємства, установи, організації, фізичної особи, яким спричинено збитки) в особі ______________________________________________________(Юридична адреса: ___________________________________), в подальшому – Сторона 1, яка діє на підставі ________________________________ та __________________________ (назва підприємства, установи, організації, фізичної особи, яка спричинила збитки) в особі _______________ в подальшому – Сторона 2 (Юридична адреса____________________) уклали цей договір про наведене нижче:

 

1. Предмет договору

За цим договором Сторона 2 зобов’язана відшкодувати Стороні 1 збитки, завдані внаслідок (зазначити необхідне) __________________________________________________________________ /вилучення (викуп), тимчасове зайняття земельних ділянок, встановлення обмежень щодо їх використання, погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей земельних ділянок, приведення їх у непридатний для використання стан, неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок, самовільним зайняттям земельних ділянок, використанням земельних ділянок без оформлення документів, що посвідчують право на земельну ділянку відповідно до закону, в інших випадках, коли особа використовує земельну ділянку з порушенням земельного законодавства чи законодавства про плату за землю/, загальною площею ______, яка розташована за адресою ___________________________,

в період з_______до ________та використовується для __________________ ____________________________________________________________.

2. Підстави для відшкодування збитків

Підставою для відшкодування збитків є Акт з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам від ____________№______, затверджений протоколом комісії з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам на території Татарбунарського району Одеської області від  ­­_________ №_______.

3. Права та обов’язки Сторін

3.1. Сторона 2 зобов`язується в строк до ______сплатити Стороні 1 збитки в сумі_______грн.

3.2. Збитки сплачуються щомісячно (при відшкодуванні збитків з розстроченням платежу) у грошовій формі рівними сумами або наступним чином:

___________місяць ________грн.

___________місяць _________грн.

на наступний рахунок: ____________________________________________________________________________________________________________________________________.

3.3. Сторона 2 має право дострокового погашення суми збитків в повному обсязі.

3.4. Відшкодування збитків не звільняє Сторону 2 від обов’язку дотримуватись земельного законодавства.

4. Відповідальність Сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору.

У разі невиконання умов Договору у зазначений термін, Сторона 1 має право подати до суду позовну заяву про примусове стягнення збитків, які не відшкодовано Стороною 2.

5. Припинення дії договору

Дія договору припиняється в наступних випадках:

закінчення строку, на який його було укладено,

сплата збитків в повному обсязі.

6. Прикінцеві положення

          6.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання сторонами передбачених ним зобов'язань.

          6.2. Зміни у договір можуть бути внесені за взаємною згодою сторін, що оформляється додатковою угодою до цього договору.

          6.3. Зміни і доповнення, додаткові угоди до цього договору укладаються у письмовій формі та підписуються сторонами або уповноваженими на те їх представниками і є його невід'ємними частинами.

          6.4. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов договору і не врегульовані ним, регламентуються згідно із законодавством.

          6.5. Договір укладено в двох примірниках що мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Сторони 1, другий – у Сторони 2.

6.6. Невід`ємною частиною договору є:

акт з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам від ___________№ ___;

протокол комісії з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам на території Татарбунарського районну Одеської області;

документ, що підтверджує згоду на добровільне відшкодування збитків від ______ № ___.

7. Реквізити Сторін

Сторона 1                                                                                                     Сторона 2

 

 

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                                            Л.В. Коваль

Додаток 3

до Положення про комісію з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам на території Татарбунарського району Одеської області

 

 

АКТ

з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам

 

 

«___»________20__ р.                                                                     Татарбунари

 

 

         Комісія з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, створена розпорядженням голови районної державної адміністрації  у складі:

__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(П.І.Б. членів Комісії)

Власник землі або землекористувач, якому заподіяли збитки

 

 

Особа, яка завдала шкоду

_________________________________________________________________

Обставини:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ВСТАНОВИЛА

         1. Земельна ділянка, яку використовують розташована:______________   __________________________________________________________________

         2. Площа земельної ділянки, яка використовується ______________кв.м

         3. Підстава використання земельної ділянки _______________________ __________________________________________________________________

         4. Термін використання земельної ділянки_________________________ __________________________________________________________________

5. Розмір збитків, завданих власнику землі або землекористувачу________ __________________________________________________________________

6. Термін що встановлений для сплати завданих збитків__________________ __________________________________________________________________

 

Голова Комісії                      ______________________________ (П.І.Б.)

Члени Комісії                        _______________________________

                                            _______________________________

                                            _______________________________

                                            _______________________________

                                            _______________________________

Секретар Комісії                   _______________________________

 

 

 

 

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                                             Л.В. Коваль