14.10.2014

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Татарбунарської районної державної адміністрації на 2014 рік (нова редакція, з внесеними доповненнями)

Затверджено

Виконуючий обов’язки голови

райдержадміністрації

_____________  А.М.Чиханцов

21” березня 2014 року

 

План

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

Татарбунарської районної державної адміністрації на 2014 рік

(нова редакція, з внесеними доповненнями)

 

№ п/п

Назва проекту

Мета прийняття

Строки підготовки проекту

Найменування органів та підрозділів, відповідальних за розробку проектів регуляторних актів

1.

Про затвердження по-рядку проведення конкурсу з перевезен-ня пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршру-тах загального користування

Визначення перевізників навнутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування

Січень - листопад 2014 року

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації та юридичний сектор апарату райдержадміністрації

2.

Про створення центру (відділу) надання адміністративних послуг при Татарбунарській районній державній адміністрації

 

Забезпечення вдоскона-лення порядку надання адміністративних послуг в районі, підвищення якості, створення сприятливих і доступних умов для реалізації фізичними і юридичними особами прав на одержання таких послуг

квітень  - червень 2014 року

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації та юридичний сектор апарату райдержадміністрації

3.

Про затвердження пе-реліку адміністратив-них послуг, які нада-ватимуться через центр (відділ) надання адміністративних пос-луг при Татарбунар-ській районній дер-жавній адміністрації

Організація надання адміністративних послуг в найкоротший строк за мінімальної кількості відвідувань суб ’єктів, звернень

квітень   - червень 2014 року

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації та юридичний сектор апарату райдержадміністрації

4.

Про регламент центру (відділу) надання ад-міністративних послуг при Татарбунарській районній державній адміністрації

Визначення порядку організації роботи центру (відділу) надання адміністративних послуг

квітень   - червень 2014 року

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації та юридичний сектор апарату райдержадміністрації

Начальник відділу економічного розвитку                                                                      

і торгівлі райдержадміністрації                                                                      Н.В.Економ