24.04.2015

Інформація про діючі власні регуляторні акти Татарбунарської райдержадміністрації станом на 01.04.2015 року

 

№ з/п

Назва регуляторного акта (РА)

Дата прийняття

РА

Номер

РА

Термін проведення відстеження РА, тип

Здійснення заходів

1

2

3

4

5

6

1

Розпорядження голови рай-держадміністрації «Про забез-печення санітарного та епідемічного благополуччя населення Татарбунарського району»

08.12.2000р.

№265/А-2000

Квітень 2015 р.

(періодичне)

 

 

 

 

В травні 2012 р. здійснено періодичне відстеження на підставі статистичних даних та соціологічних опитувань шляхом порівняння показників станом на 01.05.2012 року з показниками на момент прийняття даного розпорядження. Оцінка результатів відстеження показує, що реалізація даного РА сприяє поліпшенню санітарного та епідемічного благополуччя населення району.

2

Розпорядження голови рай-держадміністрації «Про підви-щення мобілізаційної готов-ності Татарбунарського району до поставки техніки національ-ної економіки до Збройних сил України»

24.11.2004р.

№533/А-2004

Травень 2015 р.

(періодичне)

В червні 2012 року здійснено періодичне відстеження на підставі статистичних даних шляхом порівняння показників станом на 01.06.2012 року з показниками станом на 01.06.2006 року.

  Оцінка результатів відстеження показує, що реалізація   даного   РА  сприяє

Забезпеченню виконання Постанови КМУ від 28.12.2000 року №1921 «Про військово-транспортний обов’язок»

3

Розпорядження голови рай-держадміністрації «Про заходи щодо врегулювання бюджетної заборгованості установ, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів»

01.04.2005р.

№119/А-2005

Червень 2015р.

(періодичне)

В липні 2012 року здійснено періодичне відстеження на підставі статистичних даних  шляхом порівняння показників станом на 10.07.2012 р. з показниками попередніх періодів. Оцінка результатів відстеження показує, що реалізація даного РА сприяє дотриманню вимог Бюджетного кодексу України.

4

Розпорядження голови рай-держадміністрації «Про пере-дачу в оренду земельних

08.04.2005р.

№123/А-2005

Червень 2015р.

(періодичне)

В липні 2012 року здійснено періодичне відстеження на підставі опитувань респондентів в усній формі шляхом порівняння

1

2

3

4

5

6

 

ділянок»

 

 

 

показників станом на 10.07.2012р. з показниками до прийняття регуляторного акту та попередніх періодів. Оцінка результатів відстеження показує, що  реалізація даного РА сприяє дотриманню вимог земельного законодавства України

5

Розпорядження голови райдержадміністрації «Про встановлення розміру плати за

користування даними реєстру документів дозвільного характеру»

11.12.2006р.

№437/А-2006

Листопад 2016р. (періодичне)

В період з 10.12.2013 р. по 26.12.2013р. здійснено періодичне  відстеження на підставі статистичних даних та опитувань шляхом порівняння показників даного періоду з показниками попереднього періоду. Оцінка результатів відстеження показує, що реалізація даного РА сприяє  якісному виконанню ЗУ від 06.09.2005р. №2806-ІV «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», а саме забезпечує правові  та  організаційні  засади  функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності в районі.

6

Розпорядження голови рай-держадміністрації «Про зат-вердження Положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими орга-нами, суб’єктами господарю-вання та територіальним органом спеціально уповно-важеного органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності»

11.12.2006р.

№439/А-2006

Листопад 2016р. (періодичне)

В період з 10.12.2013 р. по 26.12.2013 р. здійснено періодичне відстеження на підставі статистичних даних та опитувань шляхом порівняння показників даного періоду з показниками попереднього періоду. Оцінка результатів відстеження показує, що реалізація даного РА сприяє забезпеченню якісного виконання ЗУ від 06.09.2005р. №2806-ІV  «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (через  дозвільний     центр)

райдержадміністрації за 2011 рік видано    83       дозвільних документа, за 2012 рік – 79, за 2013 рік – 115. Динаміка показників свідчить, що за останній рік кількість виданих дозвільних документів збільшилась у порівнянні з попереднім роком на 45,5%).

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

Розпорядження виконуючого обов’язки голови райдержадміністрації «Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функції робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району»

23.04.2014р.

№106/А-2014

Травень 2015р.

(повторне)

В травні 2014 року здійснено базове відстеження на підставі опитувань суб’єктів господарювання. Оцінка результатів відстеження показує, що  реалізація даного РА дозволяє якісно виконувати вимоги Закону України «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування»

8

Розпорядження виконуючого обов’язки голови райдерж-адміністрації «Про затвер-дження Положення про центр надання адміністративних послуг при Татарбунарській районній державній адміні-страції Одеської області»

02.10.2014р.

№290/А-2014

Березень 2015р.

(базове)

В березні 2015 року здійснено базове відстеження. Оцінка результатів відстеження показує, що реалізація даного РА дозволяє якісно виконувати вимоги Закону України «Про адміністративні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 року «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг»

9

Розпорядження виконуючого обов’язки голови райдержадміністрації «Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг при Татарбунарській районній державній адміністрації Одеської області»

22.10.2014р.

№305/А-2014

Березень 2015р.

(базове)

В березні 2015 року здійснено базове відстеження. Оцінка результатів відстеження показує, що  реалізація даного РА дозволяє якісно виконувати вимоги Закону України «Про адміністративні послуги»

 

 

Начальник відділу економічного розвитку

і торгівлі райдержадміністрації                                                                                                                          Н.В.Економ