03.01.2017

Інформація про діючі власні регуляторні акти Татарбунарської райдержадміністрації станом на 01.01.2017 року

Інформація про діючі власні регуляторні акти Татарбунарської райдержадміністрації

станом на 01.01.2017 року

№ з/п

Назва регуляторного акта (РА)

Дата прийняття

РА

Номер

РА

Термін проведення відстеження РА, тип

Здійснення заходів

1

2

3

4

5

6

1

Розпорядження голови райдержадміністрації «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення Татарбунарського району»

08.12.2000р.

№265/А-2000

Квітень

2018 р.

(періодичне)

В квітні 2015 р. здійснено періодичне відстеження на підставі статистичних даних та соціологічних опитувань шляхом порівняння показників станом на 01.04.2015 року з показниками на момент прийняття даного розпорядження. Оцінка результатів відстеження показує, що реалізація даного РА сприяє поліпшенню санітарного та епідемічного благополуччя населення району.

2

Розпорядження голови райдержадміністрації «Про підвищення мобілізаційної готовності Татарбунарського району до поставки техніки національної економіки до Збройних сил України»

24.11.2004р.

№533/А-2004

Травень 2018 р.

(періодичне)

В травні 2015 року здійснено періодичне відстеження на підставі статистичних даних шляхом порівняння показників станом на 01.05.2015 року з показниками станом на 01.05.2006 року.

 Оцінка результатів відстеження показує, що реалізація   даного   РА  сприяє

Забезпеченню виконання Постанови КМУ від 28.12.2000 року №1921 «Про військово-транспортний обов’язок»

3

Розпорядження голови райдержадміністрації «Про заходи щодо врегулювання бюджетної заборгованості установ, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів»

01.04.2005р.

№119/А-2005

Червень 2018р.

(періодичне)

В червні 2015 року здійснено періодичне відстеження на підставі статистичних даних  шляхом порівняння показників станом на 10.06.2015 р. з показниками попередніх періодів. Оцінка результатів відстеження показує, що реалізація даного РА сприяє дотриманню вимог Бюджетного кодексу України.

4

Розпорядження голови райдержадміністрації «Про передачу в оренду земельних ділянок»

08.04.2005р.

№123/А-2005

Червень 2018р.

(періодичне)

В червні 2015 року здійснено періодичне відстеження на підставі опитувань респондентів в усній формі шляхом порівняння показників станом на 10.06.2015р. з показниками до прийняття регуляторного акту та попередніх періодів. Оцінка результатів відстеження показує, що  реалізація даного РА сприяє дотриманню вимог земельного законодавства України

5

Розпорядження голови райдержадміністрації «Про встановлення розміру плати за

користування даними реєстру документів дозвільного характеру»

11.12.2006р.

№437/А-2006

Листопад  2019р. (періодичне)

В період з 01.12.2016 р. по 31.12.2016р. здійснено періодичне  відстеження на підставі статистичних даних та опитувань шляхом порівняння показників даного періоду з показниками попереднього періоду. Оцінка результатів відстеження показує, що реалізація даного РА сприяє  якісному виконанню ЗУ від 06.09.2005р. №2806-ІV «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», а саме забезпечує правові  та  організаційні  засади  функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності в районі.

6

Розпорядження голови райдержадміністрації «Про затвердження Положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності»

11.12.2006р.

№439/А-2006

Листопад  2019р. (періодичне)

В період з 30.11.2016 р. по 31.12.2016 р. здійснено періодичне відстеження на підставі статистичних даних та опитувань шляхом порівняння показників даного періоду з показниками попереднього періоду. Оцінка результатів відстеження показує, що реалізація даного РА свідчить про наступне:  що до державного адміністратора дозвільного центру у 2013 році звернулося 279 заявників щодо отримання документів дозвільного характеру, а у 2016 році до Центру надання адміністративних послуг – звернулося 348  заявників щодо отримання документів дозвільного характеру. Кількість виданих документів дозвільного характеру державним адміністратором дозвільного центру за 2016 рік в порівнянні з 2013 роком збільшилась на 69 документів дозвільного характеру; скарг від суб'єктів господарювання з приводу порушення строків видачі документів дозвільного характеру не виникало. 

7

Розпорядження виконуючого обов’язки голови райдержадміністрації «Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функції робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району»

23.04.2014р.

№106/А-2014

Червень 2018р.

(періодичне)

В травні 2015 року здійснено повторне відстеження на підставі опитувань суб’єктів господарювання. Оцінка результатів відстеження показує, що  реалізація даного РА дозволяє якісно виконувати вимоги Закону України «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування»

8

Розпорядження виконуючого обов’язки голови райдержадміністрації «Про затвердження Положення про центр надання адміністративних послуг при Татарбунарській районній державній адміністрації Одеської області»

02.10.2014р.

№290/А-2014

Грудень 2018р.

(періодичне)

В листопаді 2015 року здійснено повторне відстеження. Оцінка результатів відстеження показує, що реалізація даного РА дозволяє якісно виконувати вимоги Закону України «Про адміністративні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 року «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг»

9

Розпорядження виконуючого обов’язки голови райдержадміністрації «Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг при Татарбунарській районній державній адміністрації Одеської області»

22.10.2014р.

№305/А-2014

Грудень 2018р.

(повторне)

В листопаді 2015 року здійснено повторне відстеження. Оцінка результатів відстеження показує, що  реалізація даного РА дозволяє якісно виконувати вимоги Закону України «Про адміністративні послуги»

10

Розпорядження голови райдержадміністрації «Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративними послуг при Татарбунарській районній державній адміністрації»

03.11.2015

№320/А-2015

Січень 2017 року

(повторне)

В квітні 2016 року здійснено базове відстеження. Оцінка результатів відстеження показує, що  реалізація даного РА дозволяє:

 забезпечення вільного доступу суб’єктам господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв/клопотань/звернень у відповідних адміністративних органах;

  • мінімізація корупційної складової за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів;
  • запровадження сучасних форм надання адміністративних послуг та підвищення  якості їх надання;
  • удосконалення взаємодії виконавчих органів, місцевих дозвільних органів, посадових та службових осіб цих органів у сфері організації надання адміністративних послуг.

 

 

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації