11.03.2016

ЗВІТ про базове відстеження результативності регуляторного акта розпорядження голови Татарбунарської районної державної адміністрації „Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при Татарбу

ЗВІТ

про базове відстеження результативності регуляторного акта

розпорядження голови Татарбунарської  районної державної адміністрації

„Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при Татарбунарській районній державній адміністрації ”

 

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежують

Розпорядження голови Татарбунарської  районної державної адміністрації „Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при Татарбунарські районній державній адміністрації”

Назва виконавця заходів з відстеження

 Відділ надання адміністративних послуг при Татарбунарській районній державній адміністрації

Цілі прийняття акта

Затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при Татарбунарській районній державній адміністрації  (далі – Центр) з метою забезпечення ефективного функціонування Центру та спрощення процедури надання адміністративних послуг

Строк виконання заходів з відстеження

01.02.2016 – 01.03.2016

Тип відстеження

Базове відстеження

Методи одержання результатів відстеження

Моніторинг та аналіз задоволеності суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб якістю надання адміністративних послуг, видачі документів дозвільного характеру та аналіз ступеня досягнення цілей державного регулювання.

Для відстеження використовувались статистичні дані та дані опитування суб’єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) та/або фізичних осіб, суб’єктів надання адміністративних послуг. Також здійснювався розгляд пропозицій та зауважень, які надійшли до Татарбунарської  районної державної адміністрації  з питань роботи Центру

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

- розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта;

- кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;

- розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта;

- рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;

- кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, що звернулись до Центру (в тому числі до дозвільного центру);

- кількість наданих адміністративних послуг, виданих документів дозвільного характеру, наданих консультацій;

- середній час, який займає у заявника процедура звернення до Центру для отримання адміністративної послуги;

- кількість скарг на роботу Центру.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта

- надходження до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язані з дією акта, відсутні;

- дія акта поширюється на всіх суб’єктів господарювання, які провадять діяльність на території  району, та жителів Татарбунарського  району;

- виконання вимог акта не потребує витрачання додаткового часу та коштів суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб;

- за даними опитування, рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта високий;

- кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, що звернулись до Центру складає 1250 осіб

- щодо документів дозвільного характеру адміністратором надано 3 консультації,

- процедура звернення заявника до  центру,  займає  5 хвилин при отриманні консультації; середній час, що витрачається заявниками на отримання адміністративних послуг – складає 20 хв.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Після набрання чинності регуляторним актом буде досягнуто цілей державного регулювання, буде затверджено Перелік адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при Татарбунарській  районній державній адміністрації, забезпечено ефективне функціонування Центру та спрощено процедуру надання адміністративних послуг .

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи після прийняття регуляторного акта не зазнають жодних додаткових витрат грошових коштів та часу у процесі отримання/надання адміністративних послуг. Прийняття регуляторного акта не потребує витрат з державного чи місцевого бюджету.

Після прийняття регуляторного акта буде впроваджено надання адміністративних послуг через Центр, у відповідності із вимогами чинного законодавства, забезпечено оперативність, доступність та зручність для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг, зазначених в Переліку, спрощено процедуру надання цих адміністративних послуг.

Зменшиться обсяг звернень заявників безпосередньо до суб’єктів надання адміністративних послуг, зменшаться витрати часу останніх на консультування заявників, збільшиться час на виконання основних завдань та підготовку результатів надання адміністративних послуг.

 

Голова районної

державної  адміністрації                                                                         О.П.Білинський  

 

 

Керівник Центру надання

адміністративних послуг                                                                        В.М.Мондок

 

 

«___» березня   2016 року