20.09.2018

Звіт про періодичне відстеження результативності розпорядження голови районної державної адміністрації «Про затвердження регламенту центру надання адміністративних послуг Татарбунарської районної державної адміністрації Одеської області»

1. Вид та назва регуляторного акта

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 22.10.2014 № 108 «Про затвердження регламенту центру надання адміністративних послуг при Татарбунарській районній державній адміністрації» зареєстрованого в районному управлінні юстиції від 07.11.2014 року № 9/443.

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Відділ надання адміністративних послуг Татарбунарської райдержадміністрації.

 

3. Цілі прийняття акта

Основними цілями прийняття розпорядження є затвердження регламенту центру надання адміністративних послуг Татарбунарської районної державної адміністрації з метою забезпечення надання адміністративних послуг, що дозволяє:

1) організувати надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спростити процедури отримання адміністративних послуг та поліпшити якість їх надання;

3) забезпечити інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

 

4. Строк виконання заходів з відстеження

Періодичне відстеження було здійснено у період з 01.07.2018 по 31.07.2018.


5. Тип відстеження

Періодичне відстеження.


6. Методи одержання результатів відстеження

Для проведення періодичного відстеження використовувався статистичний метод одержання даних, отриманих за результатами моніторингу діяльності ЦНАПу.


7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта використовувались показники, зазначені в таблиці.

Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалось шляхом аналізу інформації, отриманої за результатами моніторингу діяльності ЦНАПу.


8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.

 

Показники результативності

2017 рік

I півріччя 2018 року

Кількість звернень громадян за отриманням адміністративної послуги

11178

4936

Кількість наданих адміністративних послуг

8247

4872

Кількість відмов у видачі адміністративних послуг

565

152

Кількість відмов у видачі документів дозвільного характеру

10

5

Кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративні послуг.

-

-

 

Позитивним моментом впровадження даного регуляторного акту є забезпечення впорядкування та поліпшення надання адміністративних послуг, удосконалення механізму надання адміністративних послуг та приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства, зокрема до норм Закону України «Про адміністративні послуги», яким встановлено необхідність створення центрів надання адміністративних послуг.

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Із запровадженням цього регуляторного акта досягнуто визначених цілей, а його реалізація має результати:

забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання адміністративних послуг;

виконання стандартних, спрощених процедур для отримання бажаного результату;

зменшення часу, необхідного для відвідування виконавчих органів, причетних до підготовки та надання адміністративних послуг;

отримання максимуму адміністративних послуг в одному місці;

зручний для споживачів адміністративних послуг режим роботи центру надання адміністративних послуг;

виконання центром надання адміністративних послуг функцій щодо отримання внутрішніх погоджень та висновків.


Результатом впровадження Розпорядження голови районної державної адміністрації від 22.10.2014 № 108 «Про затвердження регламенту центру надання адміністративних послуг при Татарбунарській районній державній адміністрації» є забезпечення суб’єктів звернення відповідно до вимог Закону України «Про адміністративні послуги» якісним сервісом при наданні адміністративних послуг в межах району за мінімальної кількості звернень, а також і в подальшому сприятиме забезпеченню оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг.


Суттєвою перевагою є той факт, що в ЦНАПі суб'єкт звернення може одночасно звернутись за отриманням декількох адміністративних послуг, при цьому отримує необхідні консультації в адміністратора, що значно скорочує його часові та фінансові витрати. Таким чином, беручи до уваги викладене вище, вважаємо за необхідне діючий регуляторний акт залишити без змін, так як він має достатній рівень досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку, він не потребує змін чи доповнень. 

 

 

Начальник відділу-реєстратор

відділу наданя адміністративних

послуг Татарбунарської районної

державної адміністрації                                                              Л.Г. Воробйова