30.12.2016

Звіт про періодичне відстеження результативності розпорядження виконуючого обов’язки голови райдержадміністрації від 11.12.2006 №439/А-2006 «Про затвердження Положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими органами, суб’єктами господар

1. Вид та назва регуляторного акта

Розпорядження голови райдержадміністрації від 11.12.2006 №439/А-2006 «Про затвердження Положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності».

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Відділ економічного розвитку і торгівлі Татарбунарської районної державної адміністрації

3. Цілі прийняття акта

Метою прийняття розпорядження виконуючого обов’язки голови районної державної адміністрації  від 11.12.2006 року № 439/А-2006 «Про затвердження Положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності» є регламентація діяльності адміністратора, який взаємодіє з місцевими дозвільними органами щодо видачі суб’єктам господарювання документів дозвільного характеру та надає консультації з оформлення документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності. Можливість для суб’єктів підприємницької діяльності одержувати та узгоджувати дозволи в одному місці, зменшити час та фінансові витрати на звернення до відповідних адміністративних структур, розосереджених територіально, скоротити терміни виконання узгоджувальних процедур, забезпечити прозорість у відносинах між представниками влади і підприємцями.

4. Строк виконання заходів з відстеження

30.11.2016 по 31.12.2016

5. Тип відстеження

Періодичне

6. Методи одержання результатів відстеження

Аналіз ефективності фактичної діяльності адміністратора, який здійснює видачу документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності та взаємодіє з місцевими дозвільними органами і територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності щодо видачі суб’єктам господарювання документів дозвільного характеру.

7. Дані та припущення, на основі яких було проведено відстеження результативності, а також способи одержання даних

Фактичні дані щодо звернень суб’єктів господарювання Татарбунарського району для отримання різного роду документів дозвільного характеру.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

За 2013 рік до дозвільного центру звернулися  279 заявників для видачі документів  дозвільного характеру. Скарг від суб’єктів господарювання з приводу порушення строків видачі документів дозвільного характеру не надходило.

9. Оцінка результатів реалізації акта та ступеня досягнення визначення цілей

 

Аналіз кількісних характеристик даного регуляторного акту свідчить про наступне:  що до державного адміністратора дозвільного центру у 2013 році звернулося 279 заявників щодо отримання документів дозвільного характеру, а у 2016 році до Центру надання адміністративних послуг – звернулося 348  заявників щодо отримання документів дозвільного характеру. Кількість виданих документів дозвільного характеру державним адміністратором дозвільного центру за 2016 рік в порівнянні з 2013 роком збільшилась на 69 документів дозвільного характеру; скарг від суб'єктів господарювання з приводу порушення строків видачі документів дозвільного характеру не виникало. 

Розпорядженням голови Татарбунарської райдержадміністрації від 11.09.2013 року № 265/А-2013 «Про зміни в структурі Татарбунарської районної державної адміністрації», було скорочено дві посади державного адміністратора та відповідно створені дві посади державного адміністратора у Центрі надання адміністративних послуг.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг», розпорядження голови районної державної адміністрації від 03.11.2015 № 320/А-2015 «Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаватимуться через Центр надання адміністративних послуг при Татарбунарській районній державній адміністрації» надання документів дозвільного характеру визначено як адміністративну послугу, а саме: видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності. В результаті чого, звернення суб’єктів господарювання реєструються як звернення для отримання адміністративних послуг. 

Тому, виходячи з вище викладеного, розпорядження виконуючого обов’язки  голови райдержадміністрації від 11.12.2006 №439/А-2006 «Про затвердження Положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності» втратило актуальність, відділом економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації розроблено проект розпорядження про втрату чинності даного регуляторного акту.

 

 

Виконуючий обов’язки голови

районної державної адміністрації                                                 А.Д.Некраш

 

 

Головний спеціаліст відділу

економічного розвитку і торгівлі

районної державної адміністрації                                              Є.С.Коломієць