30.12.2016

Звіт про періодичне відстеження результативності розпорядження виконуючого обов’язки голови Татарбунарської районної державної адміністрації «Про встановлення розміру плати за користування даними Реєстру документів дозвільного характеру»

1. Вид та назва регуляторного акта

Розпорядження виконуючого обов’язки голови Татарбунарської районної державної адміністрації від 11.12.2006 року №437/А-2006 «Про встановлення розміру плати за користування даними Реєстру документів дозвільного характеру».

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Відділ економічного розвитку і торгівлі Татарбунарської районної державної адміністрації.

 

3. Цілі прийняття акта

Нормативно-правове забезпечення щодо встановлення розміру плати за користування даними Реєстру документів дозвільного характеру.

 

4. Строк виконання заходів з відстеження – 30.11.2016 р. – 31.12.2016р.

 

5. Тип відстеження – періодичне.

 

6. Методи одержання результатів відстеження – порівняння показників даного періоду з показниками попереднього періоду.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних – на підставі статистичних даних та опитувань.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта - дане розпорядження сприяє прозорості наданню дозвільними органами суб’єктам підприємницької діяльності документів дозвільного характеру.

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей - реалізація даного акту сприяє якісному виконанню вимог Закону України від 6 вересня 2005 року №2806-ІV «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», а саме забезпечує правові та організаційні засади функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності в районі.

Однак протягом звітного періоду до дозвільного центру Татарбунарської райдержадміністрації від фізичних, юридичних осіб або уповноважених ними осіб не надходили запити про надання відомостей з Реєстру документів дозвільного характеру так, як при Татарбунарській районній державній адміністрації створений Центр надання адміністративних послуг,  який перейняв на себе ці функції.

Тому, дане розпорядження є недоцільним. Відділом економічного  розвитку і торгівлі райдержадміністрації розроблено проект розпорядження про втрату чинності даного розпорядження.

 

 

 

Виконуючий обов’язки голови

районної державної адміністрації                                                 А.Д.Некраш

 

 

Головний спеціаліст відділу

економічного розвитку і торгівлі

районної державної адміністрації                                              Є.С.Коломієць