01.09.2018

Звіт про результати відстеження

«Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення
підприємства для здійснення функції робочого органу при проведенні
конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних
маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району»

 

 

1.  Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер (у разі базового відстеження дата прийняття і номер акта не зазначаються) розпорядження від 23.04.2014р №106/А-2014 «Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення підприємства для здійснення функції робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району»


 2.  Назва виконавця заходів з відстеження.

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації.


3.  Цілі прийняття акта - надання послуг з якісного забезпечення підготовки матеріалів до проведення засідань конкурсного комітету з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведені конкурсу по перевезенню пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування що не виходять за межі Татарбунарського району (підготовка матеріалів щодо умов конкурсу, прийняття документів на конкурс, перевірка достовірності одержаної від підприємства (організації) - претендента інформації, їх аналізи та оцінки відповідності конкурсних пропозицій претендента умовам конкурсу.


4.  Строк виконання заходів з відстеження - періодичне відстеження результативності регуляторного акту проводилось з з 1 липня 2018 року по 31 липня 2018 року.


 5.  Тип відстеження (базове, повторне або періодичне) - періодичне.


6.  Методи одержання результатів відстеження - для відстеження використовувались статистичні дані та дані опитування суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері організації перевезень пасажирів автомобільним транспортом, представників громадських організацій та громадськості.


 7.  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних - на підставі статистичних даних та соціологічних опитувань.


 8.  Кількісні та якісні значення показників результативності акта -

реалізація Умов проведення конкурсу щодо визначення підприємства для здійснення функцій робочого органу забезпечила:

встановлення формалізованих правил та процедур, що визначають порядок підготовки та проведення конкурсу з визначення підприємства для здійснення функцій робочого органу;

додержання принципу створення рівних умов для роботи всіх суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері автомобільного транспорту, обмеження монополізму та розвиток конкуренції;

оптимізацію діяльності автомобільного транспорту на районному рівні та раціональне використання матеріальних ресурсів.

Робочим органом у 2014 році забезпечено підготовку матеріалів для проведення конкурсу з визначення перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Татарбунарського району.

 

 9.  Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Даним розпорядженням було забезпечено визначення на конкурсних засадах підприємства для здійснення функцій робочого органу, на який покладаються функції з підготовки матеріалів щодо умов конкурсу, аналізу одержаних пропозицій та їх оцінки.

Регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку, він не потребує змін чи доповнень.

Періодичне відстеження результативності акта здійснено у строки, визначені статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» відділом економічного розвитку і торгівлі Татарбунарської районної державної адміністрації.

 

Тимчасово виконуючий обов’язки                

голови районної державної адміністрації                                                        В.Д. Стеценко


Начальник відділу економічного розвитку і

торгівлі районної державної адміністрації                                                      А.Д. Некраш