07.11.2018

Звіт про результати відстеження розпорядження Татарбунарської районної державної адміністрації «Про підвищення мобілізаційної готовності Татарбунарського району до поставки техніки національної економіки до Збройних Сил України»

Звіт про результати відстеження

розпорядження Татарбунарської районної державної адміністрації

«Про підвищення мобілізаційної готовності Татарбунарського району до поставки техніки національної економіки до Збройних Сил України».

 

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер (у разі базового відстеження дата прийняття і номер акта не зазначаються) розпорядження Татарбунарської районної державної адміністрації від 24.11.2004 р. №533/А-2004 «Про підвищення мобілізаційної готовності Татарбунарського району до поставки техніки національної економіки до Збройних Сил України».

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації.

 

3. Цілі прийняття акта

Забезпечення якісного виконання вимог Постанови КМУ від 28.12.2000 №1921 «Про військово-транспортний обов’язок».

 

4. Строк виконання заходів з відстеження – з 1 жовтня 2018 року по 31 жовтня  2018 року.

 

5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне) – періодичне.

 

6. Методи одержання результатів відстеження

Порівняння показників, які одержані після набрання чинності даного регуляторного акту, з показниками аналогічних періодів минулих років.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних – на підставі статистичних даних.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.

Дане розпорядження сприяє підвищенню мобілізаційної готовності транспортних засобів підприємств та установ району. Щороку до 1 квітня керівниками підприємств та організацій, які визначені постачальниками техніки до Збройних Сил України, проводиться технічний огляд транспортних одиниць. Відомості про технічний стан транспортних одиниць подаються до Татарбунарського  районного військового комісаріату.

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Реалізація даного акту має позитивну динаміку та сприяє забезпеченню якісного виконання Постанови КМУ від 28.12.2000 року №1921 «Про військово-транспортний обов’язок»

 

Тимчасово виконуючий

обов’язки першого заступника

голови районної державної адміністрації                                          А.Д.Некраш