05.05.2018

Звіт про результати відстеження розпорядження Татарбунарської районної державної адміністрації «Про передачу в оренду земельних ділянок»

1.Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер (у разі базового відстеження дата прийняття і номер акта не зазначаються) розпорядження Татарбунарської районної державної адміністрації від 08.04.2005 року №123/А-2005 «Про передачу в оренду земельних ділянок».

 

2.Назва виконавця заходів з відстеження.

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації.

 

3.Цілі прийняття акта.

Забезпечення дотримання вимог земельного законодавства та ефективного використання земельних ресурсів.

 

4.Строк виконання заходів з відстеження – з 1 квітня 2018 року по 30 квітня 2018 року.

 

5.Тип відстеження (базове, повторне або періодичне) – періодичне.

 

6.Методи одержання результатів відстеження.

Порівняння показників, які одержані після набрання чинності даного регуляторного акту, з показниками до прийняття регуляторного акту.

 

7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних – проведення опитування респондентів в усній формі.

 

8.Кількісні та якісні значення показників результативності акта.

Дане розпорядження сприяє ефективному використанню земельних ресурсів.

 

9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Дотримання вимог земельного законодавства України, а саме вимог Земельного Кодексу України та Закону України «Про оренду землі».

 

 

Начальник відділу економічного розвитку і

            торгівлі районної державної адміністрації                        А.Д.Некраш