05.05.2018

Звіт про результати відстеження розпорядження Татарбунарської районної державної адміністрації «Про заходи щодо врегулювання бюджетної заборгованості установ, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів»

1.Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер (у разі базового відстеження дата прийняття і номер акта не зазначаються) розпорядження Татарбунарської районної державної адміністрації від 01.04.2005 року №119/А-2005 «Про заходи щодо врегулювання бюджетної заборгованості установ, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів».

 

2.Назва виконавця заходів з відстеження.

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації.

 

3.Цілі прийняття акта.

Недопущення росту дебіторської та кредиторської заборгованості бюджетними установами.

 

4.Строк виконання заходів з відстеження – з 1 квітня 2018 року по 30 квітня  2018 року.

 

5.Тип відстеження (базове, повторне або періодичне) – періодичне.

 

6.Методи одержання результатів відстеження.

Порівняння показників, які одержані після набрання чинності даного регуляторного акту, з показниками попередніх періодів.

 

7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних – на підставі статистичних даних та соціологічних опитувань.

 

8.Кількісні та якісні значення показників результативності акта.

Дане розпорядження сприяє цільовому використанню бюджетних коштів. Витрати на фінансування соціальних заходів здійснюються в межах виділених асигнувань згідно затверджених місцевих бюджетів.

 

9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Дотримання вимог Бюджетного кодексу України.

 

 

 

 

Начальник відділу економічного розвитку і

            торгівлі районної державної адміністрації                        А.Д.Некраш