30.08.2017

Пенсійне законодавство: роз'яснення спеціаліста

За законодавством відповідно до підвищення грошового забезпечення має бути підвищено й розмір пенсій для осіб, звільнених з військової служби. Чи здійснюватимуть перерахунок пенсій військовослужбовцям, звільненим у запас?

 

         Пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб здійснюється відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (далі - Закон), яким визначено умови, норми й порядок пенсійного забезпечення військовослужбовців. Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 № 1774, який набув чинності з 01.01.2017, внесено зміни до статті 63 Закону, відповідно до яких усі призначені за Законом пенсії підлягають перерахунку у зв'язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, на умовах, у порядку та розмірах, передбачених Кабінетом Міністрів України.

         Враховуючи вищезазначене, перерахунок пенсій, призначених згідно із Законом, буде здійснено після ухвалення відповідного рішення Кабінетом Міністрів України щодо умов, порядку та розмірів підвищення пенсій.

 

         Які норми законодавства визначають права та обов'язки громадян України у відносинах із органами Пенсійного фонду?

 

         Частиною першою статті 5 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV (далі - Закон 1058-IV) встановлено, що цей закон регулює відносини, які виникають між суб'єктами системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Дія інших нормативно-правових актів може поширюватися на ці відносини тільки у випадках, передбачених цим Законом, або в частині, що не суперечить цьому Закону.

         Частиною першою статті 3 Закону 1058-IV визначено, що суб'єктами солідарної системи пенсійного забезпечення є: застраховані особи, а в окремих випадках, визначених цим Законом, - члени їхніх сімей та інші особи; страхувальники; Пенсійний фонд; уповноважений банк; підприємства, установи, організації, що здійснюють виплату й доставку пенсій.

         Права та обов'язки застрахованих осіб та осіб, які не підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, визначено, статтями 6, 8, 10, 12, 16 Закону 1058-IV, а права та обов'язки Пенсійного фонду України — статтею 64 Закону 1058-IV (враховуючи абзац шостий пункту 1 розділу XV Закону 1058-IV).

         Права та обов'язки платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування визначено статтею 6 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.10.2010 № 2464-VI, а права та обов'язки Пенсійного фонду України — статтями 13-1, 14-1 цього Закону.

         Права громадян, які звертаються в органи Пенсійного фонду, визначено законами України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», а також Положенням про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 30.07.2015 № 13-1, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.08.2015 за № 991/27436.

         Відповідно до статті 63 Конституції України кожен зобов'язаний неухильно дотримуватися Конституції та законів України.