28.11.2016

Увага!!!! Шановні представники громадських об’єднань!

               У зв’язку з прийняттям змін від 17.07.2015 року до ст. 133 Податкового кодексу України та затвердженням постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 року Порядку ведення реєстру неприбуткових установ та організацій, включення та виключення до нього для подальшого перебування в Реєстрі неприбуткових установ та організацій, Статути  громадських об’єднань повинні відповідати вимогам п.п. 133.4.1., 133.4.2., 133.4.6. Податкового Кодексу України. При невідповідності вищезазначеним нормам Статут повинен бути змінений відповідно до вказаних вимог до 31.12.2016р. В протилежному випадку громадська організація виключається з реєстру неприбуткових організацій за рішенням фіскального органу після 01.01.2017 року.

               Згідно зі змінами до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій від 17.07.2015 року неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація, що одночасно відповідає таким вимогам:

- утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

- установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

- установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення); - внесена контролюючим органом (Державною фіскальною службою) до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

             Державна реєстрація змін в установчих документах може проводитися за заявою заявника, поданою як безпосередньо до  Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Одеській області, так і шляхом звернення до Арцизького місцевого центру  з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який забезпечує прийняття та видачу документів під час державної реєстрації.