18.11.2016

Як отримати грошову допомогу внутрішньо переміщеним особам?

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505, особам які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції виплачується щомісячна адресна допомога для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

Грошова допомога надається громадянам України, які переміщуються з АР Крим, міста Севастополя, Донецької, Луганської області та стоять на обліку у відділах (управліннях) з питань соціального захисту населення при райдержадміністрації чи виконкомах міських рад.

            Для отримання грошової допомоги особі, потрібно звернутися до відділу (управління) соціального захисту населення за фактичним місцем проживання. До відповідного відділу заявник подає: - заяву; - паспорт громадянина України (у разі відсутності - інший документ, що посвідчує особу); - довідки від всіх членів сім’ї про взяття їх на облік осіб, які переміщуються; - письмова згода довільної форми про виплату грошової допомоги заявнику від інших членів сім’ї (за дітей таку згоду повинні писати батьки); - копія свідоцтва про одруження; - копії свідоцтв про народження дітей, засвідчені власним підписом заявника; -згода на обробку персональних даних (за дітей таку згоду повинні писати батьки).

Протягом 10 днів після подання заяви та документів сім’ї призначається грошова допомога або письмово повідомляється про відмову у її призначенні.

Грошова допомога перераховується протягом трьох робочих днів на банківський (поточний) рахунок заявника.

Виплата грошової допомоги припиняється з наступного місяця у разі:

- подання заявником заяви про припинення виплати грошової допомоги; - надання інформації державної служби зайнятості про те, що працездатні члени сім’ї протягом двох місяців не працевлаштувалися або перебувають в трудових відносинах з роботодавцями на тимчасово окупованій території України, але фактично не працюють; - зняття з обліку внутрішньо переміщеної особи; - виявлення факту подання недостовірної інформації або неповідомлення про зміну обставин, які впливають на призначення грошової допомоги.

Виплата грошової допомоги може бути поновлена, якщо протягом місяця з місяця припинення її виплати заявник повідомив відділ соцзахисту про зміну обставин, які вплинули на припинення виплати грошової допомоги.

Кому можуть відмовити у наданні грошової допомоги: - будь-хто з членів сім’ї має у власності житлове приміщення, розташоване в регіонах, інших ніж тимчасово окупована  територія України; - будь-хто з членів сім’ї має на депозитному банківському рахунку кошти у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Будьте уважні! Якщо у Вашій сім’ї є особи працездатного віку які не працевлаштувалися, в тому числі за сприянням державної служби зайнятості, або перебувають в трудових відносинах з роботодавцями на тимчасово окупованій території України, але фактично не працюють, протягом двох місяців з дня призначення виплати грошової допомоги, її розмір для працездатних членів сім’ї на наступні два місяці зменшується на 50 відсотків, а на наступний період - припиняється.

ВИНЯТКИ – громадяни працездатного віку які: - доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку; - доглядають за дітьми, що потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більш як до досягнення ними шестирічного віку; - мають трьох і більше дітей віком до 16 років і доглядають за ними; - доглядають за інвалідами I групи або дітьми-інвалідами віком до 18 років, або інвалідами I чи II групи внаслідок  психічного розладу, або особами, які досягли 80-річного віку; - надають соціальні послуги; - студенти денної форми навчання.

Обовязки у звязку з призначенням допомоги!

- інформувати у триденний строк відділ соцзахисту про факт працевлаштування або перебування на обліку як безробітних;

- інформувати відділ соцзахисту про зміну обставин, які впливають на призначення грошової допомоги, протягом трьох днів з дня настання таких обставин;

- надавати достовірну інформацію та документи для призначення грошової допомоги.

Зверніть  увагу!

Посадові особи відділу (управління) соціального захисту населення мають право перевіряти обґрунтованість видачі та достовірність документів, поданих для призначення грошової допомоги, а також здійснювати запити та безоплатно отримувати відомості від підприємств, установ та організацій усіх форм власності, необхідні для призначення грошової допомоги та контролю за правильністю її надання.

Суми грошової допомоги, виплачені надміру внаслідок подання документів з недостовірними відомостями, повертаються уповноваженим представником сім’ї на вимогу відділу (управління) соціального захисту.

У разі відмови добровільного повернення надміру перерахованих сум грошової допомоги вони стягуються у судовому порядку.