Увага, конкурс на заміщення вакантних посад

Татарбунарська районна державна адміністрація Одеської області (68100, Одеська область, м. Татарбунари, вул. Горького, 10 оголошує конкурс на зайняття вакантних посад заступника начальника управління-начальника відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій населення управління соціального захисту населення, начальника відділу бухгалтерського обліку та фінансового контролю управління соціального захисту населення, головного спеціаліста відділу соціальних допомог та субсидій управління соціального захисту населення

 

                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО                         

                                                                       Розпорядження виконуючого обов’язки

                                                                       голови Татарбунарської районної

                                                                       державної адміністрації

                                                                       19.01.2017 № 15/А-2017

 

Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади

заступника начальника управління – начальника відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій населення управління соціального захисту населення Татарбунарської районної

державної адміністрації

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

    Здійснює керівництво діяльністю управління, в межах делегованих йому начальником управління повноважень та відділу.

    Забезпечує виконання покладених на управління та відділ завдань щодо реалізації державної політики у соціальній сфері, поліпшення становища соціально вразливих верств населення, сімей та громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, та сприяння в отриманні ними компенсацій, пільг та послуг за місцем проживання, перебування.

    Забезпечує контроль відповідно до чинного законодавства за цільовим використанням коштів, спрямованих на надання пільг, компенсацій  та інших видів соціальної підтримки, передбачених законодавством України.

    Організовує навчання працівників управління з метою підвищення їх професійно-кваліфікаційного рівня

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 3 963 грн., інші виплати відповідно до Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі. 

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка встановленого зразка.

6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.

Строк подання документів 15 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Документи приймаються за адресою:                   м. Татарбунари, вул. Горького, 1, каб.1

до 16.45 03 лютого 2017 року

Дата, час і місце проведення конкурсу

Конкурс буде проведений 08 лютого       2017 року о 10.00 год. за адресою:                        м. Татарбунари, вул. Горького, 1, каб.1

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Салаєва Олена Олексіївна,

тел. (048) 44 3-23-31,

tat_rda_kadrova.sluzhba@ukr.net

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

Вища освіта за ступенем магістра

2

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

1

Освіта

Вища освіта за ступенем магістра

2

Знання законодавства

Знання Конституції України;

Закону України «Про місцеві державні адміністрації»; Закону України «Про державну службу»; Закону України «Про запобігання корупції»; Закону України «Про очищення влади»

3

Професійні чи технічні знання

Знання законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства соціальної політики та інших нормативно-правових актів, що регламентують державну політику у сфері соціального захисту населення та необхідні для надання соціально вразливим верствам населення пільг та компенсацій, забезпечення соціальної інтеграції інвалідів, організації соціального обслуговування населення та надання соціальних послуг

4

Спеціальний досвід роботи

Досвід роботи на керівних посадах на державній службі, службі в органах місцевого самоврядування, інших сферах управління державного або приватного сектора

5

Знання сучасних інформаційних технологій

Володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) або з альтернативним пакетом Open Office, Libre Office. Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

6

Особистісні якості

1) аналітичні здібності;

2) дисципліна і системність;

3) інноваційність та креативність;

4) самоорганізація та орієнтація на розвиток;

5) дипломатичність та гнучкість;

6) незалежність та ініціативність;

7) орієнтація на обслуговування;

8) вміння працювати в стресових ситуаціях

 

 

 

 

 

Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади

начальника відділу бухгалтерського обліку та фінансового контролю управління соціального захисту населення Татарбунарської районної

державної адміністрації

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

   Забезпечує ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності управління та складення звітності відповідно до чинного законодавства.

   Організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на відділ.

   Здійснює контроль за:

- відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться управлінням;

- правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди;

- відповідністю взятих бюджетних зобов'язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов'язанням та бюджетним асигнуванням;

- додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 3 101 грн., інші виплати відповідно до Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Строкове призначення на посаду на період відпустки основного працівника для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі. 

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка встановленого зразка.

6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.

Строк подання документів 15 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Документи приймаються за адресою:                   м. Татарбунари, вул. Горького, 1, каб.1

до 16.45 03 лютого 2017 року

Дата, час і місце проведення конкурсу

Конкурс буде проведений 08 лютого       2017 року о 10.00 год. за адресою:                        м. Татарбунари, вул. Горького, 1, каб.1

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Салаєва Олена Олексіївна,

тел. (048) 44 3-23-31,

tat_rda_kadrova.sluzhba@ukr.net

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

Вища економічна освіта

2

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

1

Освіта

Вища освіта за ступенем магістра, спеціаліста

2

Знання законодавства

Знання Конституції України;

Закону України «Про місцеві державні адміністрації»; Закону України «Про державну службу»; Закону України «Про запобігання корупції»; Закону України «Про очищення влади»

3

Професійні чи технічні знання

Знання законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства соціальної політики та інших нормативно-правових актів, що регламентують державну політику у сфері соціального захисту населення, нормативно-правових актів з питань регулювання господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку, у тому числі нормативно-правові акти Національного банку, нормативно-правові акти Міністерства фінансів України щодо порядку ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

4

Спеціальний досвід роботи

Досвід роботи на керівних посадах на державній службі, службі в органах місцевого самоврядування, інших сферах управління державного або приватного сектора

5

Знання сучасних інформаційних технологій

Володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) або з альтернативним пакетом Open Office, Libre Office. Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

6

Особистісні якості

1) аналітичні здібності;

2) дисципліна і системність;

3) інноваційність та креативність;

4) самоорганізація та орієнтація на розвиток;

5) дипломатичність та гнучкість;

6) незалежність та ініціативність;

7) орієнтація на обслуговування;

8) вміння працювати в стресових ситуаціях

 

 

Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади

головного спеціаліста відділу соціальних допомог та субсидій управління соціального захисту населення Татарбунарської районної

державної адміністрації

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

    Здійснює прийом громадян та реєстрацію заяв і документів на призначення усіх видів соціальної допомоги, житлової субсидії та компенсації.

    Надає консультації стосовно права конкретної сім’ї  чи особи на отримання  соціальної допомоги, субсидії та компенсації, формує в електронному вигляді особові справи з призначення усіх видів соціальних допомог, компенсаційних виплат та житлових субсидій.

     Обробляє особову справу, готує проекти рішення щодо призначення (відмови у призначенні) усіх видів соціальних допомог, субсидій і компенсацій та повідомлення, проводить перерахунки особових справ, готує довідки заявникам про перебування (не перебування) на обліку в управлінні, довідки про отримання державної допомоги.

      Приймає участь в інвентаризації особових справ та особових рахунків отримувачів усіх видів соціальних допомог, субсидії та компенсацій в установленому законодавством порядку

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 2 585 грн., інші виплати відповідно до Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Строкове призначення на посаду на період відпустки основного працівника для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі. 

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка встановленого зразка.

6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.

Строк подання документів 15 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Документи приймаються за адресою:                   м. Татарбунари, вул. Горького, 1, каб.1

до 16.45 03 лютого 2017 року

Дата, час і місце проведення конкурсу

Конкурс буде проведений 08 лютого       2017 року о 10.00 год. за адресою:                        м. Татарбунари, вул. Горького, 1, каб.1

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Салаєва Олена Олексіївна,

тел. (048) 44 3-23-31,

tat_rda_kadrova.sluzhba@ukr.net

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

Вища освіта

2

Досвід роботи

Не потребує

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

1

Освіта

Вища освіта за ступенем молодший бакалавр, бакалавр

2

Знання законодавства

Знання Конституції України,

Закону України «Про державну службу»,

Закону України «Про запобігання корупції»

3

Професійні чи технічні знання

Знання законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства соціальної політики та інших нормативно-правових актів, що регламентують державну політику у сфері соціального захисту населення та необхідні для призначення та виплати соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України, надання та виплати субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

4

Спеціальний досвід роботи

Не потребує

5

Знання сучасних інформаційних технологій

Вміння використовувати комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення та офісну техніку

6

Особистісні якості

Відповідальність, системність і самостійність в роботі, наполегливість, уважність до деталей, креативність та ініціативність, орієнтація на саморозвиток, орієнтація на обслуговування, вміння працювати в стресових ситуаціях

 

 

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                                           М.М.Коваль